थोडी माहिती

❄️भाग १ - संघराज्य आणि त्याचे कार्यक्षेत्र
❄️भाग २ - नागरिकता
❄️भाग ३ - मूलभूत हक्क
❄️भाग ४ - राज्याची नीती निर्देशक तत्त्वे
❄️भाग ५- संघराज्य
❄️भाग ६ - राज्ये
❄️भाग ८ - केंद्रशासित प्रदेश
❄️भाग १० - अनूसूचित व जनजाती क्षेत्रे
❄️भाग ११ - केंद्र राज्य संबंध
❄️भाग १२ - वित्त व्यवस्था, मालमत्ता, संविदा व दावे
❄️भाग १३ - भारताच्या राज्यक्षेत्रातील व्यापार, वाणिज्य
❄️भाग १४ - शासकीय सेवा व न्यायाधिकरणे
❄️भाग १५ - निवडणुका
❄️भाग १६ - विवक्षित वर्गासंबंधी विशेष तरतुदी
❄️भाग १७ - राजभाषा
❄️भाग १८ - आणीबाणीविषयक तरतुदी
❄️भाग २० - घटना दुरुस्ती
❄️भाग २१ - विशेष तरतुदी
❄️भाग २२ - संक्षिप्त हिंदी पाठ.

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी :- 26 जानेवारी 2024

◆ यंदा देशातील एकूण 1132 पोलिस, अग्नीशामक सेवा, ग्रहरक्षक कर्मचाऱ्यांना शौर्य/सेवा पदके जाहीर झाली आहेत. ◆ महाराष्ट्र पोलीस दलाला एकून 62 ...