महिलांसाठीच्या खास काही योजना:1. डवाकरा योजना -1982


2. न्यू मॉडेल चर्खा योजना -1987


3. नोरडा प्रशिक्षण योजना -1989


4. महिला सामख्या योजना -1993


5. राष्ट्रीय महिला कोश योजना -1993


6. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना -1994


7. इंदिरा महिला योजना -1995


8. ग्रामीण महिला विकास योजना -1996


9. राजराजेश्वरी विमा योजना -1997


10. आरोग्य सखी योजना -1997


11. महिला आर्थिक विकास महामंडळ -24 फेब्रुवारी 1975


12. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग -1993


13. महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण सल्लागार बोर्ड -1960

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...