यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

Q : ___ निश्चित आकार असतो ?
(अ) स्थायुला ✅✅
(ब) द्रवाला
(क) प्लाझ्माला
(ड) वायूला 

Q :___निश्चित आकार नसतो व आकारमानही नसते ?
(अ) स्थायुला
(ब) द्रवाला ✅✅
(क) प्लाझ्माला
(ड) वायूला 

Q : पाणी  0 अंशसेल्सला____अवस्थेत असते?
(अ) स्थायू  ✅✅
(ब) वायू
(क) द्रव
(ड) पुनर्घटन

Q : पाण्याचा गोठणबिंदू _आहे?
(अ) 0 अंश F
(ब) 100  अंश F
(क) 10 अंश F
(ड) 32 अंश F ✅✅

Q : स्थायू पदार्थाचे सरळ वायू पदार्थात रूपांतर होण्याच्या प्रक्रियेला____ म्हणतात?
(अ) संघनन
(ब) बाष्पीभवन
(क) संप्लवन ✅✅
(ड) वितळणे

Q : वाफेपासून द्रवाचे थेंब तयार होण्याच्या प्रक्रियेला ___ म्हणतात?
(अ) संघनन ✅✅
(ब) बाष्पीभवन
(क) संप्लवन
(ड) वितळणे

Q : पाण्याचा  उत्कलनबिंदू _आहे?
(अ) 112 अंश F
(ब) 212  अंश F  ✅✅
(क) 102 अंश F
(ड) 202 अंश F

Q : ____ या पदार्थाला उष्णता दिली असता, त्याचे संप्लवन होत नाही?
(अ) कापूर
(ब) अमोनियम क्लोराइड 
(क) फॉस्फरस  ✅✅
(ड) आयोडीन

Q : उत्कलनबिंदूच्या खाली कोणत्याही तापमानाला द्रवरूप पदार्थाचे रूपांतर वायूरूप पदार्थात होण्याच्या प्रक्रियेला___ असे म्हणतात? 
(अ) संघनन
(ब) बाष्पीभवन ✅✅
(क) संप्लवन
(ड) वितळणे

Q : द्रव्याची ____ही पाचवी अवस्था आहे? 
(अ) प्लाझ्मा
(ब) बोस-आईन्स्टाईन कंडेनसेट  ✅✅
(क) वायू 
(ड) द्रव

Q : द्रव्याच्या चौथ्या अवस्थेला_म्हणतात?
(अ) द्रव
(ब) वायू
(क) प्लाझ्मा  ✅✅
(ड) स्थायू

Q : ___ रेणू एकमेकांपासून दूर असतात?
(अ) ऑक्सिजनमधील  ✅✅
(ब) अल्कोहलमधील
(क) लाकडामधील
(ड) आयोडिनमधील 

1 comment:

  1. Woori Casino Review - Okosehat Group
    Woori Casino Mobile Version: angelicalchurchofgod.com Android/iOS, 더킹 카지노 사이트 Windows 우리 계열 더킹 카지노 7/8/10, Windows Phone 8/10/8/10. The Woori online casino has 우리 카지노 쿠폰 5 bonus games to choose bdhelpzone.com from and one for

    ReplyDelete

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

 Q.1) इन्फोसिस पुरस्कार 2023 मध्ये भौतिकशास्त्र श्रेणीतील पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला आहे? ✅ प्रो. मुकुंद थट्टाई Q.2) पहिल्या ‘लाईफटाईम डिस्ट...