व्हर्नाक्युलर प्रेस कायदा:

💢 व्हर्नाक्युलर प्रेस कायदा १८७८ मध्ये लॉर्ड लिटनच्या व्हाइसरॉयल्टी अंतर्गत पारित करण्यात आला.

💢 हे फक्त भारतीय भाषिक वृत्तपत्रांच्या विरोधात होते.

💢 ब्रिटिशांविरुद्ध जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करणार्‍या राजद्रोहाच्या साहित्याच्या छपाई आणि प्रसारावर नियंत्रण ठेवणे हा या कायद्याचा उद्देश होता.

💢 व्हर्नाक्युलर प्रेस कायद्याने जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना कोणत्याही स्थानिक वृत्तपत्राच्या मुद्रक आणि प्रकाशकाला सरकारशी करारनामा जोडण्यासाठी बोलावण्याचा अधिकार दिला.

💢 दंडाधिकारी पुढे प्रकाशकाला Deposit Security करण्याची आणि वृत्तपत्राने नियमांचे उल्लंघन केल्यास ते जप्त करण्याची आवश्यकता असू शकते.

💢 गुन्हा पुन्हा घडल्यास, प्रेस उपकरणे जप्त केली जाऊ शकतात.  दंडाधिकार्‍यांची कारवाई अंतिम होती आणि कायद्याच्या न्यायालयात अपील करता येत नव्हते.

💢 एखाद्या स्थानिक वृत्तपत्राला सरकारी सेन्सॉरकडे पुरावे सादर करून कायद्याच्या ऑपरेशनमधून सूट मिळू शकते.

💢 व्हर्नाक्युलर प्रेस कायदा अंतर्गत, सोम प्रकाश, भरत, मिहीर, ढाका प्रकाश आणि समाचार यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.

No comments:

Post a Comment

Latest post

आजचे प्रश्नसंच

241. ————— हा दिवस ‘जागतिक हिवताप दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. A. 25 मार्च B. 25 एप्रिल C. 25 जून D. 25 जुलै ANSWER: B. 25 एप्रिल 242...