मराठी व्याकरण - समानार्थी शब्द


सुगंध = सुवास, परिमळ, दरवळ

सूत = धागा, दोरा

सूर = स्वर  

सूर्य = रवी, भास्कर, दिनकर, सविता 

सोने = सुवर्ण, कांचन, हेम

सोहळा = समारंभ 

हद्द = सीमा, शीव 

हल्ला = चढाई 

हकिकत = गोष्ट, कहाणी, कथा 

हात = हस्त, कर, बाहू 

हाक = साद 

हित = कल्याण 

हिंमत = धैर्य 

हुकूमत = अधिकार 

हुरूप = उत्साह 

हुबेहूब = तंतोतंत 

हेका = हट्ट, आग्रह 

क्षमा = माफी

अनाथ = पोरका

अनर्थ = संकट

अपघात = दुर्घटना

अपेक्षाभंग = हिरमोड

अभिवादन = नमस्कार, वंदन, प्रणाम

अभिनंदन = गौरव

अभिमान = गर्व

अभिनेता = नट

अरण्य = वन, जंगल, कानन

अवघड = कठीण

अवचित = एकदम

अवर्षण = दुष्काळ

अविरत = सतत, अखंड

अडचण = समस्या

अभ्यास = सराव

अन्न = आहार, खाद्य

अग्नी = आग

अचल = शांत, स्थिर

अचंबा = आश्चर्य, नवल

अतिथी = पाहुणा

अत्याचार = अन्याय

अपराध = गुन्हा, दोष

अपमान = मानभंग

अपाय = इजा

अश्रू = आसू

अंबर = वस्त्र

अमृत = पीयूष

अहंकार = गर्व

अंक = आकडा

No comments:

Post a Comment

Latest post

आजचे प्रश्नसंच

241. ————— हा दिवस ‘जागतिक हिवताप दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. A. 25 मार्च B. 25 एप्रिल C. 25 जून D. 25 जुलै ANSWER: B. 25 एप्रिल 242...