Sunday, 9 October 2022

महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या उपनद्या!

'या' आहेत महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या उपनद्या!

आज आपण महाराष्ट्रातील नद्या आणि त्यांच्या उपनद्या यांविषयी माहिती घेऊ.

गोदावरी  : वारणा, प्रवरा, सिंधफणा, दक्षिण पुर्णा, इंद्रावती, मांजरा पुर्णा व गिरणा, प्राणहिता, पैनगंगा, दुधना.

तापी  : गिरणा, पुर्णा, बोरी, अनेर , पाझरा.

कृष्णा  : कोयना , वेरळा, पारणा, पंचगंगा, वेण्णा.

भिमा  : इंद्रायणी, मुळा, सीना, कुकडी, पवना, कर्हा, मुठा, नीरा.

पैनगंगा  : कन्हान, वर्धा व पैनगंगा.

पुर्णा  : काटेपुर्णा व नळगंगा.

सिंधफणा  : बिंदुसरा.

मांजरा  : तेरणा , कारंजी, घटणी, तेरू.

No comments:

Post a Comment

Latest post

BIMSTEC ची 25 वर्षे :-

◆ 6 जून 2022 ला बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. ➤ बिमस्टेक (BIMSTEC) :- ◆ Bay of Bengal Initiative for Multi- Sect...