महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या उपनद्या!

'या' आहेत महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या उपनद्या!

आज आपण महाराष्ट्रातील नद्या आणि त्यांच्या उपनद्या यांविषयी माहिती घेऊ.

गोदावरी  : वारणा, प्रवरा, सिंधफणा, दक्षिण पुर्णा, इंद्रावती, मांजरा पुर्णा व गिरणा, प्राणहिता, पैनगंगा, दुधना.

तापी  : गिरणा, पुर्णा, बोरी, अनेर , पाझरा.

कृष्णा  : कोयना , वेरळा, पारणा, पंचगंगा, वेण्णा.

भिमा  : इंद्रायणी, मुळा, सीना, कुकडी, पवना, कर्हा, मुठा, नीरा.

पैनगंगा  : कन्हान, वर्धा व पैनगंगा.

पुर्णा  : काटेपुर्णा व नळगंगा.

सिंधफणा  : बिंदुसरा.

मांजरा  : तेरणा , कारंजी, घटणी, तेरू.

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...