रेणुभार, आम्ले आम्लारी व क्षार रेणुभार

*✍🏻 मूलद्रव्ये आणि संयुगाचा रेनुभार त्याच्या रेणुसुत्रावरून त्यांच्या रेणुसुत्रावरून समजते ऑक्सिजनचे रेणूसुत्र O२ आहे. आणि अणुभार १६ आहे म्हणून त्याचा रेणुभार ३२ आहे. H२O =१८ H =२ व O =१६, =१८

* ✍🏻संयुगाच्या एका रेणूचा तुलनात्मक वास्तुमानाला संयुगाचा रेणुभार म्हणतात.

आम्ले आम्लारी व क्षार

*✍🏻 साबण तयार करण्यासाठी कॉस्टिक सोड्याचा वापर केला जातो.

* ✍🏻हायड्रोक्लोरिक आम्लात निळा लिटमस लाल होतो.

* ✍🏻सोडीअम हायड्रोक्साईड मध्ये लाल लिटमस निळा होतो व निळा निळाच राहतो.

* ✍🏻वरील आम्ल पदार्थात लिटमस रंग लाल रंग लालच राहतो. व आम्लारीत त्याचा रंग निळा राहतो.  पदार्थात रंगाबद्दल घडवून येत नाही पदार्थ उदासीन पदार्थ होय.

* ✍🏻सामान्यता अधातुंची ऑक्साइडे आम्लधर्मी धातूंची ऑक्साइडे अम्लारीधर्मी असतात.

*✍🏻 सल्फुरिक, नायट्रिक, ही आम्ले दाहक आणि उष्ण असतात.

* ✍🏻कार्बोनिक आम्ल सौम्य आम्ल असतात. सोडीअम हे पाण्यात विरघळतात त्यांना अल्कली म्हणतात.

* ✍🏻लिंबू, संत्रा, मोसंबी, यांच्यात सायट्रिक आम्ल असते.

*✍🏻 प्रसाधन गृहात स्वच्छतेसाठी हायड्रोक्लोरिक आम्ल उपयोगी असते.

*✍🏻 सोने चांदी यांना स्वच्छ करण्यासाठी HCL चा वापर करतात.

* ✍🏻लोणचे व मुरंबा साठवणीच्या पदार्थात असेटिक आणि बेंझॉंइक आम्ल वापरतात

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

 Q.1) इन्फोसिस पुरस्कार 2023 मध्ये भौतिकशास्त्र श्रेणीतील पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला आहे? ✅ प्रो. मुकुंद थट्टाई Q.2) पहिल्या ‘लाईफटाईम डिस्ट...