महाराष्ट्रातील विविध महामंडळे व स्थापना वर्ष

● महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (मुंबई) : 1961

● महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ (मुंबई) : 1960

● महाराष्ट्र औधोगिक विकास महामंडळ (मुंबई) : 1962

● महाराष्ट्र राज्य औधोगिक व गुंतवणूक महामंडळ (मुंबई) : 1966

● महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ (मुंबई) : 1962

● महाराष्ट्र राज्य लघुउधोग विकास महामंडळ (मुंबई) : 1962

● महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन (मुंबई) : 1978

● महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोधोग मंडळ (मुंबई) : 1962

● महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ (पुणे) : 1957

● मराठवाडा विकास महामंडळ (औरंगाबाद) : 1967

● पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ (पुणे) : 1970

● कोकण विकास महामंडळ (नवी मुंबई) : 1970

● विदर्भ विकास महामंडळ (नागपूर) : 1970

● महाराष्ट्र कृषी उधोग विकास महामंडळ (पुणे) : 1965

● महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोधोग महामंडळ (मुंबई) : 1966

● महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ (नागपूर) : 1971

● महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ (मुंबई) : 1972

● महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (अकोला) : 1976

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

 Q.1) इन्फोसिस पुरस्कार 2023 मध्ये भौतिकशास्त्र श्रेणीतील पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला आहे? ✅ प्रो. मुकुंद थट्टाई Q.2) पहिल्या ‘लाईफटाईम डिस्ट...