संख्यामाला भाग 2/संख्यामाला भाग 3

संख्यामाला भाग 2

1. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 28 25 5 21 18 5 14

A.11 5  
B. 10 7
C. 11 8
D. 5 10
E. 10 5
2. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 8 11 21 15 18 21 22

A. 25 18
B. 25 21
C. 25 29
D. 24 21
E. 22 26
3. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 9 16 23 30 37 44 51

A. 59 66
B. 56 62
C. 58 66
D. 58 65 
E. 54 61
4. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 2 8 14 20 26 32 38

A. 2 46
B. 44 50
C. 42 48
D. 40 42
E. 32 26
5. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 9 11 33 13 15 33 17

A. 19 33  
B. 33 35
C. 33 19
D. 15 33
E. 19 21
6. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 2 3 4 5 6 4 8

A. 9 10
B. 4 8
C. 10 4
D. 9 4 
E. 8 9
7. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 17 17 34 20 20 31 23

A. 26 23
B. 34 20
C. 23 33
D. 27 28
E. 23 28
8. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 6 20 8 14 10 8 12

A. 14 10
B. 2 18
C. 4 12
D. 2 14
E. 14 14
9. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 21 25 18 29 33 18

A. 43 18
B. 41 44
C. 37 18
D. 37 41 
E. 38 41
10. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 75 65 85 55 45 85 35

A. 25 15
B. 25 85
C. 35 25
D. 85 35
E. 25 75
(उत्तरे : Q.1 = A, Q.2 = B, Q.3 = D, Q.4 = B, Q.5 = A, Q.6 = D, Q.7 = E, Q.8 = D, Q.9 = D, Q.10 = B)

__________________________

संख्यामाला भाग 3

1. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 42 40 38 35 33 31 28

A. 25 22    

B. 26 23

C. 26 24   

D. 25 23

E. 26 22

 

2. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 6 10 14 18 22 26 30

A. 36 40    

B. 33 37

C. 38 42    

D. 34 36

E. 34 38 

 

3. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 8 12 9 13 10 14 11

A. 14 11    

B. 15 12 

C. 8 15    

D. 15 19

E. 8 5

 

4. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 36 31 29 24 22 17 15

A. 13 11    

B. 10 5

C. 13 8    

D. 12 7

E. 10 8 

 

5. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 3 5 35 10 12 35 17

A. 22 35    

B. 35 19

C. 19 35   

D. 19 24

E. 22 24

 

6. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 13 29 15 26 17 23 19

A. 21 23    

B. 20 21

C. 20 17    

D. 25 27

E. 22 20

 

7. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 14 14 26 26 38 38 50

A. 60 72    

B. 50 62  

C. 50 72    

D. 62 62

E. 62 80

 

8. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 44 41 38 35 32 29 26

A. 24 21    

B. 22 19

C. 23 19    

D. 29 32

E. 23 20 

 

9. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 34 30 26 22 18 14 10

A. 8 6    

B. 6 4

C. 14 18    

D. 6 2 

E. 4 0

 

10. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 32 31 32 29 32 27 32

A. 25 32    

B. 31 32

C. 29 32    

D. 25 30

E. 29 30

( उत्तरे : Q.1 = C, Q.2 = E, Q.3 = B, Q.4 = E, Q.5 = C, Q.6 = B, Q.7 = B, Q.8 = E, Q.9 = D, Q.10 = A )


_________________________________No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

 Q.1) इन्फोसिस पुरस्कार 2023 मध्ये भौतिकशास्त्र श्रेणीतील पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला आहे? ✅ प्रो. मुकुंद थट्टाई Q.2) पहिल्या ‘लाईफटाईम डिस्ट...