Sunday 10 April 2022

लक्षात ठेवा


Ques. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या बाबतीत कोणते विधान बरोबर नाही

A. या पदाला घटनात्मक दर्जा आहे
B. त्यांची नेमणुक राष्ट्रपती द्वारे केली जाते
C. त्यांचा कार्यकाळ 5 वर्षे किंवा वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असतो
D. संसदेच्या सल्लाशिवाय राष्ट्रपती त्यांना पदावरून काडू शकतात
Ans. त्यांचा कार्यकाळ 5 वर्षे किंवा वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असतो

Ques. योग्य विधान ओळखा अ. कलम 43 नुसार भारतात कुटीरउद्योगाला चालना देणे सरकारची जबाबदारी आहे. ब. कलम 40 नुसार पंचायत राज्याची स्थापना करणे केंद्राची जबाबदारी आहे.

A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. वरील दोन्ही
D. यापैकी नाही
Ans. वरील दोन्ही

Ques. भारतात जनहित याचिकेची सुरूवात ...................झाली

A. घटनादुरूस्तीने
B. न्यायालयीन पुढाकाराने
C. राजकीय पक्षांच्या पुढाकाराने
D. संसदेच्या कायद्याने
Ans. न्यायालयीन पुढाकाराने

Ques. योग्य विधान ओळखा अ. मतदार संघ पुनरर्चना आयोगाच्या शिफारसी लोकसभेत किंवा विधानसभेत सादर केल्यानंतर त्यात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करता येत नाही.
ब. मतदार संघ पुनरर्चना आयोगाच्या शिफारशींना कोर्टात आवाहन देता येऊ शकते.

A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. वरील दोन्ही
D. यापैकी नाही
Ans. फक्त अ

Ques. आंतरराष्ट्रीय करारांच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय संसद संपूर्ण देशासाठी किंवा देशाच्या काही भागासाठी कायदा करू शकते .........

A. सर्व राज्य सरकाराच्या सहमतीने
B. 2/3 राज्य सरकाराच्या सहमतीने
C. संबंधित राज्य सरकाराच्या सहमतीने
D. कोणत्याही राज्य सरकाराच्य सहमतीने
Ans. कोणत्याही राज्य सरकाराच्य सहमतीने

Ques. केंद्रीय आर्थिक संसादनांची विभागणी करणेबाबत शिफारस कोण दिते ?

A. राष्ट्रीय विकास परिषद
B. आंतरराज्य परिषद
C. नियोजन आयोग
D. वित्त आयोग
Ans. वित्त आयोग

Ques. खालील नद्यांच्या त्यांच्या खोर्यांच्या क्षेत्रफळानुसार उतरता क्रम लावा .
(१) ब्रह्मपुत्र
(२) कृष्णा
(३) तापी
(४) कावेरी

A. २,१,४,३
B. २,४,३,१
C. १,२,४,३
D. १,३,२,४
Ans. १,२,४,३

Ques. खालील विधाने पाहवित व त्यातील कोणते योग्य नाही ते सांगवे .
(१) भारतात गाळाची मृदा सर्वात अधिक पसरलेली आहे .
(२) एकूणच गाळाची मृदा अत्यंत सुपीक असते .
(३) तिच्या वयोमानाप्रमाणे गाळाची मृदा २ वर्गवारीत मोडते - जुनी - बांगर आणि नवी - खादार.
(४)खादर मृदा बांगरपेक्षा अधिक सुपीक असते .
(५) गाळाच्या मृदेत पुरेशा प्रमाणात पोटँश , फॉस्फोरिक अँसिड व लाइज असते .
(६) गाळाची मृदा ऊस , भात ,गहू व कडधान्यांकरता उत्कृष्ट असते .

A. ३
B. ४
C. ५
D. एकही नाही .
Ans. एकही नाही .

Ques. खालीलपैकी कोणता विशेष गुणधर्म उष्ण व दमट विषुववृत्तीय हावामानात आढळात नाही .?

A. येथे हिवाळा नसतो .
B. दुपारी पाऊस पडतो .
C. वर्षभर सारखेच (Uniform)तापमान असते .
D. प्रतिरोध पर्जन्य .
Ans. प्रतिरोध पर्जन्य .

Ques. भारतात मासेमारी अत्यल्प प्रमाणात केली जाते कारण ......
(१) मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्यावर अवलंबून राहणे .
(२)मासे साठवण्याच्या मर्यादित सोई .
(३) सरकार मासेमारीस प्रोत्साहन देत नाही .
(४) जास्त चांगली बाजरपेठ नाही .
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?

A. १,३,आणि ४
B. २,३,आणि ४
C. १,२,आणि ४
D. फक्त ३
Ans. १,२,आणि ४

Ques. आपल्या देशाचे बरेच क्षेत्र मृदा धुपीमुळे प्रभावित आहे .मृदा धुपीखाली सर्वाधिक क्षेत्र असलेले राज्य कोणते ?

A. राजस्थान
B. मध्य प्रदेश
C. महाराष्ट्
D. उत्तर प्रदेश
Ans. राजस्थान

Ques. 'लू 'हे कोरडे आणि धुळीचे वारे भारताच्या वायव्य वाहणारं महिने .........

A. एप्रिल - मे
B. मे - जून
C. जून - जुलै
D. अॉक्टोबर - नोव्हेंबर
Ans. मे - जून

Ques. खालीलपैकी कोणते घटक वय रचनेवर परिणाम करतात?
(a)जन्मदर
(b)मृत्यूदर
(c)लोकसंख्येचे आकारमाण
(d)स्थालांतर

A. (b) (c) आणि (d)
B. फक्त (c)
C. फक्त (d)
D. वरीलपैकी कोणतीही नाही
Ans. वरीलपैकी कोणतीही नाही

Ques. भारताचे सर्वात पूर्वेकडील रेखावृत्त ............. आहे

A. 97° 25E
B. 68° 7'E
C. 82° 50'E
D. 90° 25'E
Ans. 97° 25E

Ques. गुरूशिखार खालीलपैकी कोणत्या पर्वत रांगेचे सर्वोच्च शिखार आहे ?

A. छोटा नागपूर
B. अरवली
C. विंध्या
D. मालवा
Ans. अरवली

Ques. खालीलपैकी कोणत्या राज्याच्यी किनारी प्रदेशात थोरियम हे अनूउर्जेसाठी म्हतवाचे खनिज इंधन आढळते ?

A. केरळ
B. गुजरात
C. तामिळनाडू
D. कर्नाटक
Ans. केरळ

Ques. मान्सूनच्या परतीच्या काळात ऑक्टोबर-नोहेंबर मध्ये खालीलपैकी कोणत्या राज्यात पाऊस पडतो ?

A. आंध्रप्रेदश व तमिळनाडू
B. प.बंगाल व आसाम
C. केरळ व तामिळनाडू
D. महाराष्ट्र व गुजरात
Ans. आंध्रप्रेदश व तमिळनाडू

Ques. सिंधू नदीचा उगम खालीलपैकी कुठे होतो ?

A. गंगोत्री
B. यमुनोत्री
C. मान सरोवर जवळ
D. सांभर सरोवर जवळ
Ans. मान सरोवर जवळ

Ques. जगातील सर्वात अधिक पाऊस खालीलपैकी कुठे पडतो ?

A. चेरापुंजी
B. मनाली
C. मौसिनराम
D. सिक्कम
Ans. मौसिनराम

Ques. भारतातील घटकराज्य व केंद्रशासित प्रदेश संख्येचा योग्य पर्याय निवडा.

A. 28,7
B. 29,7
C. 28,6
D. 28,8
Ans. 28,8

Ques. विष्णूपुरी धरण कोणत्या नदी वर आहे ?

A. कोयना
B. पैनगंगा
C. भीमा
D. वरीलपैकी एक ही नाही
Ans. वरीलपैकी एक ही नाही

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...