Tuesday, 10 May 2022

राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेपूर्वीच्या संस्था

राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेपूर्वीच्या संस्था:


❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣.

इ.स. 1857 साली राष्ट्रसभेची स्थापना झाली असली तरी त्या आधी बंगाल, मुबई, मद्रास येथे सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नावंर विचार करण्यासाठी ज्या विविध संस्था निर्माण णाल्या त्यांचा वृत्तांत

पुढीलप्रमाणे :

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

जमीनदारांची संघटना :-

इ. स. 1837 मध्ये बंगालमधील काही जमीनदारांनी एकत्र येऊन लॅंड होल्डर्स असोसिएशन या नावाची संस्था स्थापन केली.

राजकीय हक्क मिळविणे व त्याद्वारे आपल्या अडचणी दुर करुन घेणे ही या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.
त्यासाठी या जमीनदारांनी सनदशीर मार्गाचा अवलंब केला त्या इंग्रजांना भारतीयांबदल सहानुभूती वाटत होती.

त्यांचीही मदत या कामासाठी घेण्यात आली होती. तसेच इंगलंडमधील ब्रिटिश इंडिया सोयायटीशही सहकार्य करण्यात आले.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

No comments:

Post a Comment

Latest post

यशाची त्रिसूत्री

कुठल्याही क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी तीन गोष्टी अत्यंत आवश्यक असतात. '✔️वेळ, 😥नियोजन आणि ✔️अंमलबजावणी' कुठल्याही कामाला पुरेसा वे...