Thursday 2 May 2024

बरेच दिवसापासून यावर प्रश्न आलेला नाही.... त्यामुळे प्रश्न अपेक्षित आहे. ...

Q. गरजणारे चाळीस .............हे वारे आहेत ?

1) ईशान्य - व्यापारी
2) आग्नेय - व्यापारी
3) नैऋत्य - प्रतिव्यापारी
4) वायव्य - प्रतिव्यापारी✅✅✅अचूक उत्तर

[Source :- राज्यसेवा मुख्य 2016]
------------------------------------------------------------

✔️ग्रहीय वारे  :-

😄पृथ्वी या ग्रहावर नियमितपणे वाहणाऱ्या वाऱ्यांना ग्रहीय वारे असे म्हणतात.

🔵मुख्यतः तीन प्रकार पडतात

🚩व्यापारी
🚩प्रतिव्यापारी
🚩ध्रुवीय

✔️व्यापारी वारे :-

😄प्राचीन काळी या  वाऱ्यांचा उपयोग व्यापारी जहाजांना होत असल्यामुळे त्यांना व्यापारी वारे असे म्हणतात.

✔️प्रतिव्यापारी वारे :-

😄व्यापारी वार्‍यांच्या उलट दिशेने हे वारे वाहतात म्हणून यांना प्रतिव्यापारी असे म्हणतात.

📌📌
Note:- दक्षिण गोलार्ध वायव्य प्रतिव्यापारी वारे कमी अडथळा असल्यामुळे 40° ते 60° दक्षिण अ. वृ. दरम्यान अतिशय वेगाने वाहतात त्यामुळे त्यांना पुढील प्रमाणे नावे देण्यात आलेली आहेत.

📌 नाव                         📌अ. वृ. विस्तार
-----------------------------------------------------------

❤️गरजणारे चाळीस             40° दक्षिण अ. वृ.
[Roaring Forties]

❤️खवळलेले पन्नास/           
शूर पश्चिमी वारे                    50° दक्षिण अ. वृ.
[Furious Fifties/Brave
Wert Winds]

❤️किंचाळणारे साठ             60° दक्षिण अ. वृ.
[Screaming Sixties]

No comments:

Post a Comment

Latest post

सुनील छेत्री तडकाफडकी निवृत्त

➡️सोशल मीडियावर घोषणा : ६ जूनला कुवेतविरुद्ध खेळणार अखेरचा सामना 🔖छेत्रीचा जलवा  :- 💡२००७, २००९ आणि २०१२ मध्ये नेहरू चषक विजेत्या भारतीय स...