वाचा :- महत्त्वाची माहिती


🔶 1 इंच  = 2.54 सेमी
🔶 1 फूट = 12 इंच ,30 सेमी 
🔶 1 मीटर  =100 सेमी, 3.10 सेमी
🔶 1 कि. मी. = 1000 मीटर
🔶 1 मैल  =  1.6 किलोमीटर

🔶 1 गुंठा = 100 चौ. मी 
🔶 1 एकर = 40 गुंठे, 4000चौ.मी.
🔶 1 हेक्टर = 100 गुंठे, 2.5 एकर
🔶 1 हेक्टर = 10000 चौ. मी.

🔶 1 डझन = 12 वस्तू / नग
🔶 12 डझन = 1 ग्रोस.
🔶 1  दस्ता = 24 कागद.
🔶 20 दस्ता  = 1रीम, 480 कागद
🔶 1तोळा =  10 ग्रॅम.

🔶 1 तास = 60 मिनिटे
🔶 1 मिनिट = 60 सेकंद
🔶 1 तास  = 3600 सेकंद
🔶 1 दिवस =24तास, 86400सेकंद
🔶 1 दिवस =24 तास =1440 मि.

No comments:

Post a Comment

Latest post

आजचे प्रश्नसंच

241. ————— हा दिवस ‘जागतिक हिवताप दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. A. 25 मार्च B. 25 एप्रिल C. 25 जून D. 25 जुलै ANSWER: B. 25 एप्रिल 242...