भारताचे आतापर्यंतचे सर्व मुख्य निवडणूक आयुक्त

👤 सुकुमार सेन : १९५० ते १९५८
👤 के. वी. के. सुंदरम : १९५८ ते १९६७
👤 एस. पी. सेन वर्मा : १९६७ ते १९७२
👤 डॉ. नागेंद्र सिंह : १९७२ ते १९७३
👤 टी. स्वामीनाथन : १९७३ ते १९७७
👤 एस.एल. शकधर : १९७७ ते १९८२
👤 आर. के. त्रिवेदी : १९८२ ते १९८५
👤 आर. वी. एस. पेरिशास्त्री : १९८६ ते १९९०
🙎‍♀ वी. एस. रमा देवी : १९९० ते १९९०
👤 टी. एन. शेषन : १९९० ते १९९६
👤 एम. एस. गिल : १९९६ ते २००१
👤 जे. एम. लिंगदोह : २००१ ते २००४
👤 टी. एस. कृष्णमूर्ति : २००४ ते २००५
👤 बी. बी. टंडन : २००५ ते २००६
👤 एन. गोपालस्वामी : २००६ ते २००९
👤 नवीन चावला : २००९ ते २०१०
👤 एस. वाई. कुरैशी : २०१० ते २०१२
👤 वी. एस संपत : २०१२ ते २०१५
👤 एच. एस. ब्राह्मा : २०१५ ते २०१५
👤 डॉ. नसीम जैदी : २०१५ ते २०१७
👤 ए.के. जोति : २०१७ ते २०१८
👤 ओम प्रकाश रावत : २०१८ ते २०१८
👤 सुनील अरोड़ा : २०१८ पासून .

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

 Q.1) इन्फोसिस पुरस्कार 2023 मध्ये भौतिकशास्त्र श्रेणीतील पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला आहे? ✅ प्रो. मुकुंद थट्टाई Q.2) पहिल्या ‘लाईफटाईम डिस्ट...