लेखन संस्करण🟠

🔸१) सल्फ्युरिक आम्ल त्वचेवर पडले असता तीव्र जखमा होतात; कारण ते .... आहे.
- तीव्र निर्जलक

🔹२) चुनकळी व वाळू यांपासून .... तयार होते.
- कॅल्शिअम सिलिकेट

🔸३) 'बोर्डो मिश्रण' हे उत्कृष्ट .... असून, कॉपर सल्फेट हा या मिश्रणातील प्रमुख घटक असतो.
- कवकनाशक

🔹४) 'झिक फॉस्फाइड' हे .... आहे.
- मृषकनाशक

🔸५) 'पॅरिसग्रीन' व 'गॅमेक्सिन' ही .... होत.
- कीडनाशके

No comments:

Post a Comment

Latest post

आजचे प्रश्नसंच

241. ————— हा दिवस ‘जागतिक हिवताप दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. A. 25 मार्च B. 25 एप्रिल C. 25 जून D. 25 जुलै ANSWER: B. 25 एप्रिल 242...