Some Important Tips Regarding English Grammar.

Hard - कठीण
जे करायला खूप मानसिक किंवा शारीरिक श्रम करावे लागतील असे
Hardly -क्वचितच,जवळ जवळ नाहीच

1.He is working very hardly so he will get success in his efforts.(×)

.He is working very hard so he will get success in his efforts.(✓)

2. I have  hard any money so I can't help you financially.(×)

I have  hardly any money so I can't help you financially.(✓)

प्रथम वाक्यात hardly च्या स्थानी hard चा वापर होईल कारण तो positive sense दर्शवतो आणि  hardly वाक्यामध्ये negative sense दर्शवतो.

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी

प्रश्न 1:- ₹6 लाख कोटी मार्केट कॅप ओलांडणारी 8वी कंपनी कोणती आहे? उत्तर :- भारती एअरटेल. प्रश्न 2:- सियाचीनमध्ये तैनात करण्यात आलेल्या भा...