Thursday 25 April 2019

भारतातील शिक्षणपद्धतीचा विकास

Q. पुढील शिक्षण आयोगाची कालक्रमानुसार मांडणी करा :

अ) रॅले आयोग, 1902👉3⃣

ब) हंटर आयोग, 1882👉2⃣

क) सॅडलर आयोग, 1917👉4⃣ 

ड) वुडचा खलिता, 1854👉1⃣

पर्यायी उत्तरे :

⚪️ 1) अ, ब, क, ड

⚫️ 2) ड, क, ब, अ

🔴 3) ड, अ, ब, क

🔵 4) ड, ब, अ, क✅✅अचूक उत्तर

----------------------×●●●×-------------------------

------------------------------------------------------
🎯भारतातील शिक्षणपद्धतीचा विकास :-
------------------------------------------------------
📌
1) मेकॉले समिती, 1835

● झिरपता सिद्धांत मांडला

------------------------------------------------------
📌📌
2) वुडचा खलिता, 1854

● भारतातील इंग्रजी शिक्षणाची सनद

● भारतातील इंग्रजी शिक्षणाचा मॅग्ना कार्टा

------------------------------------------------------
📌📌
3) हंटर आयोग, 1882

● हा भारतातील पहिला शिक्षण आयोग आहे.

------------------------------------------------------
📌📌
4) रॅले कमिशन, 1902

या कमिशनच्या शिफारशीनुसार भारतीय विद्यापीठ कायदा, 1904 पारित करण्यात आला.
------------------------------------------------------
📌📌
5) सॅडलर आयोग, 1917

6) हार्टोग आयोग, 1929

------------------------------------------------------
📌📌
7) ॲबोट- वुड समिती, 1936

● या समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर भारतात पॉलिटेक्निक्स, टेक्निकल आणि कृषी विद्यालय उभारली गेली.

------------------------------------------------------
📌📌
8) वर्धा शिक्षण योजना, 1937

1937 मध्ये महात्मा गांधींनी हरिजन वृत्तपत्रात लेखमाला लिहिली व शिक्षणाविषयी चर्चा केली.

3-H वर भर दिला :- Head, Heart & Hand.

9) सार्जंट आयोग, 1944

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...