Wednesday 26 June 2019

गाळाची मृदा

गाळाची मृदा

◆या मृदेने गंगा ब्रह्मपुत्रेचा मैदानी भाग व्यापलेला आहे.

◆पश्चिमेकडील पंजाबच्या काही भागात नदी आणि वारा दोहोंनी वाहून आणलेली मिश्र मृदा आढळते.

◆मैदानाचा उर्वरित भाग मात्र नद्यांनी वाहून आणलेल्या गाळाने बनलेला आहे.

★या थरांचे दोन उपप्रकार पडतात.

 1) भांगर
2) खादर

 1)भांगर म्हणजे पूर्वी केव्हा तरी संचित झालेली माती होय.

- ही माती राखट रंगाची जाड थरांची असून नद्यापासून दूर जास्त उंचीच्या प्रदेशात आढळते.

 2)खादर म्हणजे नवी गाळमाती. ही गाळमाती नद्या लगतच्या सखल मैदानी भागात दिसते.

- दरवर्षी पावसाळ्यात नवीन थरांची भर पडताना आढळून येते.

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...