Wednesday 26 June 2019

रमाबाई रानडे

❇️रमाबाई रानडे❇️

- स्थापन केलेल्या संस्था

🔶हिंदू लेडीज सोशल क्लब (पुणे) - 1894

🔶सेवा सदन (1908) - मुंबई

🔶1918 मुलींसाठी मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची सोय केली

🔶1909 - पुणे येथे सेवा सदन ची शाखा स्थापन करून ग्रंथालये मोफत दवाखाने आदी उपक्रम सुरू केले .

No comments:

Post a Comment

Latest post

PRE- INDEPENDENCE ACTS

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773 - 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल - 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना - 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधि...