Wednesday 3 June 2020

समाजसुधारक व त्यांच्या संस्था/संघटना

1) ट्रॅन्स्लेशन सोसायटी — 1864— सर सय्यद अहमद खान

2) लंडन इंडियन सोसायटी — 1865— दादाभाई नवरोजी / उमेशचंद्र बॅनर्जी

3) थेओसोफिकॅल सोसायटी — 1875— मॅडम ब्लावाट्सक्यी / कर्नल अल्कोट

4) मराठा एजुकेशन सोसायटी — 1901— शाहू महाराज

5) इंडियन होमरूल सोसायटी — लंडन —1905 —श्यामजी कृष्ण वर्मा

📚 समाजसुधारक व त्यांच्या संस्था/संघटना  Facts

1) अनाथ बालिका आश्रम —1899— महर्षि धो.के.कर्वे

2) विक्टोरीया अनाथाश्रम —- महात्मा फुले

3) विक्टोरीया मराठा बोर्डींग —1901— शाहू महाराज

4) सेवा समिती — 1910— हृदयनाथ कुंझर

5) सेवा सदन — 1906  -  वि.रा.शिंदे

No comments:

Post a Comment

Latest post

प्रमुख राजवंश व त्यांचे संस्थापक सम्राट आणि अंतिम सम्राट

❑ नन्द वंश  संस्थापक ➛ महापद्‌म / उग्रसेन अंतिम शासक ➛ धनानंद ❑ मौर्य वंश  संस्थापक ➛ चंद्रगुप्त मौर्य  अंतिम शासक ➛ बृहद्रथ  ❑ गुप्त वंश  स...