Sunday 3 January 2021

कायदा आणि वर्ष


🔹 भारतीय दंड संहिता IPC-1860

🔹 भारतीय साक्षी पुरावा अधिनियम - 1872

🔹 लोकप्रतिनिधीत्व कायदा - 1951

🔹 मबई पोलीस अधिनियम - 1951

🔹 महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस दल अधिनियम - 1951

🔹 नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम - 1955

🔹 दि कॉपीराईट अ‍ॅक्ट - 1957

🔹 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम - 1959

🔹 हडा प्रतिबंध कायदा - 1961

🔹 महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम - 1967

🔹 गराहक संरक्षण कायदा - 1986

🔹 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम - 1986

🔹 मबई जुगार प्रतिबंधक कायदा - 1987

🔹 भरष्टाचार प्रतिबंध कायदा - 1988

🔹 भारताचा मोटार वाहन अधिनियम - 1988

🔹 अनु. जाती - जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम ( अ‍ॅट्रासिटी) - 1989

🔹 गर्भलिंग विरोधी चाचणी कायदा - 1994

🔹 महिलांचा कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण कायदा - 2005

🔹 माहिती अधिकार कायदा - 2005.

No comments:

Post a Comment

Latest post

इतिहासाच्या दृष्टीने महत्वाचे

◾️राष्ट्रीय काँग्रेसची महत्वाची अधिवेशने व त्याचे वैशिष्टे :-◾️ ▶️ 1885 – मुंबई – ओमेशचंद्र बॅनर्जी – राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन ▶️ ...