Wednesday 25 August 2021

आवर्त (वादळे) व त्यांची जगभरात असलेली वेगवेगळी नावे●अटलांटिक महासागर , कॅरिबियन समुद्र , पूर्व पॅसिफिक समुद्र  या भागात - हरिकेन (Hurricane)


●पॅसिफिक समुद्राचा पश्चिम भाग व चीन समुद्र -  टायफून(Typhoon)


●युरोप व हिंदी महासागर - सायक्लोन (Cyclone)


●भारत - चक्रीवादळ


●ऑस्ट्रेलिया - विलीविली


●आफ्रिका खंड - Tornado


●फिलिपाईन्स - बेजिया


●जपान - टेफु

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...