Saturday 18 September 2021

महाराष्ट्र - जलाशय व धरणे.


🔶कोयना - शिवाजी सागर - (कोयना)  हेळवाक (सातारा)


🔶जायकवाडी - नाथसागर (गोदावरी) औरंगाबाद


🔶बाभळी प्रकल्प - (गोदावरी) नांदेड


🔶 भडारदरा - (प्रवरा) अहमदनगर


🔶गगापूर - (गोदावरी) नाशिक


🔶 राधानगरी - (भोगावती) कोल्हापूर


🔶मोडकसागर - (वैतरणा) ठाणे


🔶 उजनी - (भीमा) सोलापूर


🔶तोतलाडोह - मेघदूत जलाशय (पेंच)- नागपूर


🔶यशवंत धरण - (बोर) वर्धा


🔶 खडकवासला - (मुठा) पुणे


🔶 यलदरी - (पूर्णा) परभणी

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतीय कर संरचना (Indian Tax Structure)

व्याख्या :- "जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय...