Tuesday, 27 September 2022

भारतातील प्रमुख धरणे आणि नदी प्रकल्प

♦️  इडुक्की धरणा- पेरियार नदी - केरळ

♦️  उकई प्रकल्प - तापी नदी (तापी नदी) - गुजरात

♦️  काकरापार प्रकल्प - तापी नदी (तापी नदी) - गुजरात

♦️  कोल्डेम प्रकल्प - सतलज नदी
  - हिमाचल प्रदेश

♦️  गंगा सागर प्रकल्प - चंबळ5 नदी - मध्य प्रदेश

♦️  जवाहर सागर प्रकल्प- चंबळ नदी - राजस्थान

♦️  जयकवाडी प्रकल्प - गोदावरी नदी - महाराष्ट्र

♦️  टिहरी धरण प्रकल्प - भागीरथी नदी - उत्तराखंड

♦️  तिलैया प्रकल्प - बराकार नदी - झारखंड

♦️  तुळबळ प्रकल्प - झेलम नदी - जम्मू आणि काश्मीर

♦️  दुर्गापुर बैराज प्रकल्प - दामोदर नदी  - पश्चिम बंगाल

♦️  दुलहस्ती प्रकल्प - चिनाब नदी - जम्मू आणि काश्मीर

♦️  नागपूर विद्युत प्रकल्प - कोरडी नदी - महाराष्ट्र

♦️  नागार्जुन सागर प्रकल्प- कृष्णा नदी - आंध्र प्रदेश

♦️  नाथापा झकीरी प्रकल्प - सतलज नदी - हिमाचल प्रदेश

♦️  पेंचहेत धरण - दामोदर नदी - झारखंड

♦️  पोचमपड प्रोजेक्ट - महानदी - कर्नाटक

♦️  फराक्का प्रकल्प - गंगा नदी - पश्चिम बंगाल

♦️  बंसगर प्रकल्प - सोन नदी - मध्य प्रदेश

♦️  भाक्रा नांगल प्रकल्प - सतलज नदी - हिमाचल प्रदेश

♦️  भीमा प्रकल्प - पावना नदी - तेलंगाना

♦️  मतािटिला प्रकल्प - बेतवा नदी - उत्तर प्रदेश

♦️  रणजित सागर धरण प्रकल्प- रवी नदी - जम्मू आणि काश्मीर

♦️  राणा प्रताप सागर प्रकल्प - चंबळ नदी - राजस्थान

♦️  सतलज प्रकल्प - चिनाब नदी - जम्मू आणि काश्मीर

♦️  सरदार सरोवर प्रकल्प - नर्मदा नदी - गुजरात

♦️  हिकाल प्रकल्प - घटप्रभा प्रकल्प- कर्नाटक

No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...