Tuesday, 22 November 2022

महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या काठावरिल शहरे

★ परीक्षेसाठी अत्यंत महत्वाचे ★


◆ गोदावरी : नाशिक, कोपरगाव, पैठण, गंगाखेड, नांदेड

◆ कृष्णा : कराड, सांगली, मिरज, वाई, औदुंबर

◆ भिमा : पंढरपुर

◆ मुळा - मुठा : पुणे

◆ इंद्रायणी : आळंदी, देहु

◆ प्रवरा : नेवासे, संगमनेर

◆ पाझरा : धुळे

◆ कयाधु : हिंगोली

◆ पंचगंगा : कोल्हापुर

◆ धाम : पवनार

◆ नाग : नागपुर

◆ गिरणा : भडगांव

◆ वशिष्ठ : चिपळूण

◆ वर्धा : पुलगाव

◆ सिंधफणा : माजलगांव

◆ वेण्णा : हिंगणघाट

◆ कऱ्हा : जेजूरी

◆ सीना : अहमदनगर

◆ बोरी : अंमळनेर

◆ ईरई : चंद्रपूर

◆ मिठी : मुंबई.

No comments:

Post a Comment

Latest post

BIMSTEC ची 25 वर्षे :-

◆ 6 जून 2022 ला बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. ➤ बिमस्टेक (BIMSTEC) :- ◆ Bay of Bengal Initiative for Multi- Sect...