Monday 22 April 2019

प्रमुख दिन व घोष वाक्य

◆ प्रमुख दिन व घोष वाक्य २०१८:-
---------------------------------------
• २८ फेब्रुवारी:- राष्ट्रीय विज्ञान दिन
थीम :- भविष्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान

• २२ मार्च:- जागतिक जल दिन
थीम :- नेचर ऑफ वाॅटर

• २४ मार्च :- जागतिक क्षय रोग दिन
थीम:- Wanted: Leaders for a TB-Free world

• ५ एप्रिल :-राष्ट्रीय सागरी दिन
थीम:- हिंदी महासागर:-संधीचा महाराष्ट्र

• ७ एप्रिल :- जागतिक आरोग्य दिन
थीम:-सर्वासाठी आरोग्य

• २२ एप्रिल :- जागतिक वसुंधरा दिन
थीम :-प्लास्टिक प्रदूषणचा अंत

• 15 मे :- जागतिक कुटुंब दिन
थीम:- कुटुंब व समावेशक समाज

• ३१ मे :- जागतिक तंबाखूविरोधी दिन
थीम:- तंबाखू आणि हृदयविकार

• ५ जून:- जागतिक पर्यावरण दिन
थीम:- Best Plastic Pollution

• ८ जून :- जागतिक महासागर दिन
थीम:- Preventing plastic pollution and encouraging solution for a health ocean

• ११ जुलै:- जागतिक लोकसंख्या दिन
थीम:- कुटुंब  नियोजन हा मानवी हक्क आहे

• १२ ऑगस्ट:-आंतराष्ट्रीय युवा दिन
थीम:-safe spaces For Youth

• ८ सप्टेंबर :- आंतराष्ट्रीय साक्षरता दिवस
थीम ;-Literacy and skills Development

• १ डिसेंबर :- जागतिक एड्स दिवस
थीम :-Know your status

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...