Friday 30 August 2019

POLICE bharti चे नियोजनशेवटी प्रतीक्षा संपली भरती आली आता अभ्यास कसा करायचा ......🤔

👉पहिली गोष्ट म्हणजे आपण ज्या पुस्तकाचा वापर आजपर्यंत पोलीस भरतीच्या अभ्यासासाठी केला आहे तेच बुक्स वापरायचे बुक्स बद्लवायचे नाही . कारण बुक्स जर बद्लविले गोंधळ वाढेल आणि काहीही अभ्यास होणार नाही हे लक्षात घ्या .

👉जाहिरात अली कि नवीन नवीन बुक्स निघतात आपण सर्व घेऊन बसतो आणि अभ्यास एकही बुक्स चा होत नाही . जर तुम्हला खुपचं आवश्यकता भासल्यास एकाधि बुक्स घेऊन शकता.

👉दुसरी गोष्ट 5 किंवा 6 मुलांचा ग्रुप बनवा . आपल्या अभ्यासाबद्दल अडचणीचे निवारण करण्यासाठी आता तुमच्याकडे वेळ नाही 🕛 म्हणून तुम्हला जे काही duscussion करायचं आहे ते तुम्ही दुपारच्या जेवणाच्या वेळेत करा यात तुमचं J1 आणि अभ्यास दोन्ही होईल.

कोणाचा एकाधि विषय चांगला असतो जर तो आपल्याला जमत नसेल तर तो त्याच्याकडुन समजवून घ्या

👉पेपरचा सराव करा , तुमचा पेपर ONLINE होणार आहे त्यामुळे तुम्ही ओनलाईन टेस्ट देण्याचा प्रयत्न करा , मी असं नाही म्हणत कि माझीच टेस्ट द्या माझ्यापेक्षा कोणी चांगली टेस्ट देत असेल तर त्याची टेस्ट द्या पण ONLINE सराव करण्याचा प्रयत्न करा कारण ओनलाईन आणि ऑफलाईन मध्ये भरपूर फरक असतो , हे आपल्याला पेपरला गेल्यावर समजते .

👉ज्यांचा कोणाचाही पेपर तुम्ही देता तो 5 ते 6 मुलांच्या ग्रुप नी एकाच वेळी द्या आणि दुपारच्या जेवणाच्या वेळी त्याला Discuss करा एक - एक मिनिटांचा वापर करा

👉आज जर पोलीस बनलो तर बनलो नाही तर 2019 नंतर जागा निघेल याची काहीही शक्यता नाही. आज करू, उद्या करू, अस करण्यापेक्षा आताच करा . वेळ गेल्यावर पस्तवण्याशिवाय काहीच नाही करू शकत.

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...