Thursday 17 October 2019

20 महत्त्वाचे सराव प्रश्न उत्तरे 17/10/2019

1. भारतीय घटनेतील कोणत्या कलमान्वये जम्मू-काश्मीर या घटक राज्यास खास दर्जा देण्यात आला आहे?

 368

 370

 270

 यापैकी नाही

उत्तर : 370

 

2. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेतील सदस्यसंख्या किती आहे?

 288

 78

 188

 278

उत्तर :78

 

3. भारताच्या घटना समितीचे अध्यक्ष कोण होते?

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

 डॉ. राजेंद्रप्रसाद

 पंडित जवाहरलाल नेहरू

 मदनमोहन मालविय

उत्तर :डॉ. राजेंद्रप्रसाद

 

4. पोलीस पाटलास सध्या खालीलप्रमाणे किती मासिक वेतन मिळते?

 2000/-

 4000/-

 5000/-

 3000/-

उत्तर :3000/-

 

5. खालीलपैकी कोणत्या शब्द संगणकाशी संबंधित नाही?

 डेस्कटॉप

 माऊस

 सेल्फी

 कि-बोर्ड

उत्तर :सेल्फी

 

6. खालीलपैकी कोणते पद केवळ पदोन्नतीनेच भरले जाते?

 पोलीस उपनिरीक्षक

 सहा. पोलीस निरीक्षक

 पोलीस उपअधीक्षक

 सहा. पोलीस आयुक्त

उत्तर :सहा. पोलीस निरीक्षक

 

7. मुंबई लोहमार्ग आयुक्तालयासह महाराष्ट्रात एकूण किती पोलीस आयुक्तालये आहेत?

 दहा

 बारा

 अकरा

 सात

उत्तर :दहा

 

8. ‘वंदे मातरम’ हे गीत-यांच्या ‘आनंदमठ’ या कादंबरीतून घेण्यात आले आहे?

 रविंद्रनाथ टागोर

 बंकिमचंद्र चटर्जी

 शरदचंद्र

 महम्मद इक्बाल

उत्तर :बंकिमचंद्र चटर्जी

 

9. 1905 मध्ये इंग्रजांनी बंगालची फाळणी केली, या फाळणीस कोण जबाबदार होते?

 लॉर्ड कर्झन

 जनरल डायर

 लॉर्ड रिपन

 लॉर्ड डलहौसी

उत्तर :लॉर्ड कर्झन

 

10. कोणत्या वर्षी गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून मुक्त करण्यात आला?

 1961

 1947

 1951

 1971

उत्तर :1961

 

11. कोणत्या मराठी संताची पंजाबमध्ये अनेक देवळे आहेत/

 रामदास

 एकनाथ

 ज्ञानेश्वर

 नामदेव

उत्तर :नामदेव

 

12. ग्रामगीता कोणी लिहिली?

 तुकडोजी महाराज

 संत तुकाराम महाराज

 संत गाडगे महाराज

 संत ज्ञानेश्वर

उत्तर :तुकडोजी महाराज

 

13. खालीलपैकी कोणते थंड हवेचे ठिकाण महाराष्ट्रात नाही?

 चिखलदरा

 पचगणी

 पंचमढी

 महाबळेश्वर

उत्तर :पंचमढी

 

14. महाराष्ट्राचा सर्वात नविन जिल्हा कोणता?

 खारघर

 पालघर

 नवघर

 यापैकी नाही

उत्तर :पालघर

 

15. खालीलपैकी कोणती जागा अकोला शहरात नाही?

 राजराजेश्वर मंदिर

 सुंदराबाई खांडेलवाल टावर

 बाबूजी देशमुख वाचनालय

 रेणुका माता मंदिर

उत्तर :रेणुका माता मंदिर

 

16. ‘वत्सगुल्म’ चे नविन नाव काय आहे?

 बार्शिटाकळी

 वाशिम

 बाळापूर

 बोरगांव

उत्तर :वाशिम

 

17. 1,2,3 हे अंक प्रत्येक संख्येत एकदाच वापरुन जास्तीत जास्त किती तीन अंकी संख्या तयार होतील?

 3

 5  

 15

 6

उत्तर :3

 

18. रोमन अंकात 17 कसे लिहाल?

 VIIX

 XVII

 XIV

 XVII

उत्तर :XVII

 

19. 1 ते 100 पर्यंत संख्येत 2 अंक किती वेळा येतो?

 20

 21

 19

 18

उत्तर :20

 

20. 8×0.08×0.008=?

 0.512

 0.00512

 512

 0.0512

उत्तर :0.00512

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...