Sunday 17 November 2019

महत्त्वाचे सराव प्रश्न उत्तरे 18/11/2019

1. पुढील शब्दाचा सामासिक प्रकार कोणता? (दारोदार)
अव्ययीभाव
बहुव्रीही
व्दंद
तत्पुरुष

● उत्तर - अव्ययीभाव

2. थंड फराळ करणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ खालील पैकी कोणता?
उपाशी राहणे
थंड पदार्थ खाणे
भरपुर फराळ करणे
थंड करून मग खाणे

● उत्तर - उपाशी राहणे

3. शिपायाने चोरास पकडले प्रयोग ओळखा.
कर्मणी
भावे
कर्मभावसंस्कार
कर्तरी-कर्म संकर

● उत्तर - भावे

4. पद्य सुरावर म्हणण्याची पध्दत म्हणजे खालील पैकी काय?
कविता
चाल
गद्य
गाण

● उत्तर - गाण

5. ‘ शब्द लावणे’ या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ द्या .
दोष देणे
शब्दांनी रचना करणे
लेखन करणे
बोलणे

● उत्तर - दोष देणे

6. 'उंदिर' या नामाचे अनेक वचन कोणते?
उंदरे
उंदरांना
उंदीरं
अनेकवचन होत नाही

● उत्तर - अनेकवचन होत नाही

7. 'दही' या शब्दाचा प्रकार कोणता?
तत्सम
तद्भव
परभाषिक
यापैकी नाही

● उत्तर - यापैकी नाही

8. 'बोलका पोपट उडून गेला.'
'बोलका' हे कोणत्या प्रकारचे विशेषण आहे?
धातुसाधित विशेषण
गुण विशेषण
अनिश्चय वाचक
ते विशेषणाच नाही

● उत्तर - गुण विशेषण

9. हत्ती गेला ...... राहिले.
चिन्ह
अंकुश
शेपूट
माहूत

● उत्तर - शेपूट

10. नाशिकहून मुंबई २०० किलोमिटर आहे.
तृतीय
पंचमी
सप्तमी
व्दितीय

● उत्तर - पंचमी

No comments:

Post a Comment

Latest post

24 मे 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – नुकताच आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर - 22 मे प्रश्न – उत्तर भारतातील वायू प्रदूषण आणि आरोग्यावर होण...