Sunday 17 November 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) माणसाने स्वार्थ व ............... चा विचार करावा. स्वार्थ शब्दाचा विरुध्दार्थी शब्द कोणता ?

   1) आप्पलपोटी      2) प्रपंच     
   3) परमार्थ      4) पोटार्थ

उत्तर :- 3

2) समानार्थी म्हण शोधा. ‘उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग’

   1) खाऊ जाणे तो पचवू जाणे    2) जशी कुडी तशी पुडी
   3) यापैकी नाही        4) अंथरुण पाहून पाय पसरावे

उत्तर :- 3

3) ‘धिंडवडे निघणे’ या वाक्प्रचाराचा नेमका अर्थ कोणता ?

   1) फजिती होणे      2) मिरवणूक निघणे 
   3) वडे तळणे      4) बोबडी वळणे

उत्तर :- 1

4) ‘हालअपेष्टा सहन करण्याचा गुण’ चा शब्दसमूहासाठी एक शब्द शोधा.

   1) तितिक्षा      2) गरीब     
   3) दयाळू      4) मायाळू

उत्तर :- 1

5) शुध्द शब्दाचा पर्याय निवडा.

   1) महात्म्य      2) माहात्म्य   
   3) माहात्म      4) महात्म

उत्तर :- 2

6) पुढीलपैकी स्पर्श व्यंजने कोणती आहेत?

   1) अ – आ    2) च – छ   
   3) य – र    4) श – ष

उत्तर :- 2

7) नाविक शब्दाचा विग्रह करा.

   1) नौ + इक = नाविक    2) ना + विक = नाविक   
   3) नाव + इक = नाविक    4) नावी + क = नाविक

उत्तर :- 1

8) एकाच जातीच्या पदार्थामधील समान गुणधर्मामुळे त्या वस्तूला सर्वसामान्य नाव दिले जाते त्याला काय म्हणतात ?

   1) सर्वनाम    2) विशेषनाम   
   3) सामान्यनाम    4) भाववाचकनाम

उत्तर :- 3

9) ‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ – यामध्ये आलेली सर्वनामे कोणत्या प्रकारची आहेत ?

   1) सामान्य      2) संबंधी व दर्शक   
   3) पुरुषवाचक व दर्शक    4) संबंधी व सामान्य

उत्तर :- 2

10) ‘व्दिगुणित आनंद’ या शब्दातील ‘व्दिगुणित’ शब्द ................. संख्याविशेषण आहे.

   1) क्रमवाचक    2) आवृत्तीवाचक   
   3) अनिश्चित    4) गणनावाचक

उत्तर :- 2

No comments:

Post a Comment

Latest post

सुनील छेत्री तडकाफडकी निवृत्त

➡️सोशल मीडियावर घोषणा : ६ जूनला कुवेतविरुद्ध खेळणार अखेरचा सामना 🔖छेत्रीचा जलवा  :- 💡२००७, २००९ आणि २०१२ मध्ये नेहरू चषक विजेत्या भारतीय स...