Monday 4 November 2019

महत्वपूर्ण चालू घडामोडी सराव प्रश्नावली 5/11/2019


1) योग्य जोडया निवडा.
   अ) हिट रिफ्रेश    --  सत्या नाडेला
   ब) फॉल्ट लाईन्स    --  रघुराम राजन
   क) एक्झॉम वॉरियर्स    --  नरेंद्र मोदी
   ड) पैजामाज आर फॉर्गिविंग  --  व्टिंकल खन्ना
  1) अ, ब, क    2) अ, क, ड    3) ब, क, ड    4) अ, ब, क, ड
उत्तर :- 4

2) संयुक्त राष्ट्रांनी खालीलपैकी कोणत्या राज्याला जगातला पहिला “ऑरगॅनिक स्टेट” हा बहुमान प्रदान केला.
   1) सिक्कीम    2) ओडीशा    3) मध्यप्रदेश    4) यापैकी नाही
उत्तर :- 1

3) खालील माहितीचा विचार करा.
   अ) दरवर्षी 25 नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक महिला अत्याचार विरोधी दिन म्हणून साजरा केला जातो.
   ब) यंदा या दिनाची संकल्पना Orange the world # Hear me too अशी होती.
  1) अ सत्य    2) अ, ब सत्य    3) ब सत्य    4) अ, ब असत्य
उत्तर :- 2

4) 2018 सालचा शांततेचा नोबेल कांगोचे डॉ. डेनिस मुक्वेगा व इराकचे नादीया मुराद यांना त्यांच्या कोणत्या
     योगदानासाठी हा पुरस्कार देण्यात आला.
   1) लैंगिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या महिल्यांच्या पुनर्वसनासाठी कार्य
   2) दिव्यांग महिला साठी कार्य       3) आदिवासींसाठी कार्य      4) यापैकी नाही
उत्तर :- 1

5) योग्य क्रमानुसार लावा (राज्यांची निर्मिती) :
   अ) मिझोराम    ब) नागालॅण्ड    क) मेघालय    ड) महाराष्ट्र
  1) अ,ड,ब,क    2) ड,ब,क,अ    3) क,ड,ब,अ    4) ड,ब,अ,क
उत्तर :- 2

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...