Thursday 12 March 2020

पोलीस भरती प्रश्नसंच


*महाराष्ट्रातील पहिली अणुभट्टी _____ नावाने ओळखली जाते.*

A) सायरस
B) ध्रुव
C) पूर्णिमा
D) अप्सरा ✅✅

*सर्वसाधारण सूत्र अलकाइनसाठी _____ हे असते.*

A) CnH2n 2
B) CnH2n
C) CnH2n-2 ✅✅
D) वरीलपैकी कोणतेही नाही

: *इलेक्ट्रॉनचा शोध _____ याने लावला.*

A) सर जे.जे. थॉमसन ✅✅
B) गोल्ड स्टिन
C) जेम्स चॅडविक
D) रुदरफोर्ड

*'नवलाई, गारवा, मित्रत्वे, शहाणपणा, देवत्व' ही नामाच्या कोणत्या प्रकारात येतात ? *

A) विशेषण
B) विशेषनाम 
C) भाववाचक नाम ✅✅
D) सर्वनाम

*चूक की बरोबर.

a. कर्तरि प्रयोगात क्रियापदाचे रूप कर्त्यांच्या लिंग-वचने-पुरुषानुसार बदलते

.b. कर्तरि प्रयोगात क्रियापदाचे रूप कर्माच्या लिंग-वचनानुसार बदलते. *

A) केवल b बरोबर ✅✅
B) केवल a बरोबर
C) a आणि b बरोबर
D) a आणि b चूक

*जर दोन किंवा अधिक केवल वाक्ये प्रधानत्व बोधक अव्ययानी जोडली तर  ___ वाक्य तयार होते.*

A) संयुक्त ✅✅
B) मिश्र
C) केवल
D) उभयान्वयी अव्यय

*पुढील विधाने वाचा.

a. होकारार्थी वाक्यांना करणरूपी वाक्ये म्हणतात.

b. वाक्यात अट असेल तर त्यास आज्ञार्थी वाक्य म्हणतात.

c. क्रियापदाच्या रूपावरून शक्यता, योग्यता, इच्छा या विषयीचा बोध झाल्यास त्यांना स्वार्थी वाक्ये म्हणतात. *

A) फक्त a बरोबर ✅✅
B) फक्त c बरोबर 
C) फक्त a व c बरोबर
D) a, b, c बरोबर

*पुढीलपैकी कोणत्या वाक्प्रचाराचा अर्थ बरोबर नाही ?*

A) जीव गलबलणे - गहिवरणे 
B) आभाळाला कवेत घेणे - मिठी मारणे ✅✅
C) देणे घेणे नसणे - संबंध नसणे 
D) सोने होणे - सार्थक होणे

: *चहाडी करणे, भांडण करणे या अर्थाचा वाक्प्रचार ओळखा.*

A) कानामागे टाकणे 
B) केसाने गळा कापणे 
C) कान लांब होणे 
D) कलागती लावणे ✅✅

*‘अज' या शब्दाचा एक अर्थ आहे बोकड ; तर दुसरा अर्थ कोणता ?*

A) माणूस
B) राक्षस
C) ईश्वर ✅✅
D) गाढव

*अभ्यास केला असता तर तो नापास झाला नसता' या वाक्याचा प्रकार कोणता ?*

A) विध्यर्थी 
B) आज्ञार्थी
C) संकेतार्थी ✅✅
D) स्वार्थी

*'क्ष' आणि 'ज्ञ' ही __ आहेत.*

A) महाप्राण 
B) अल्पप्राण 
C) जोडाक्षरे ✅✅
D) यापैकी कोणतेही नाही

*'कमळ' या शब्दाचा समानार्थी नसलेला शब्द ओळखा. *

A) नलिनी
B) नीरज 
C) पद्म
D) वायस ✅✅

*स्वतंत्र भारतातील पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल कोण होते ?*

A) लॉर्ड माउंटबॅटन्
B) सी. राजागोपालाचारी✅✅ 
C) राजेंद्र प्रसाद
D) वॉरन हेसेटिंग्ज

*नोव्हेंबर 2016 मध्ये 'हॅन्ड इन हॅन्ड 2016' या नावाची संयुक्त लष्करी कवायत पुणे येथे भारत आणि _____ या देशांमध्ये पार पडली.*

A) रशिया
B) अमेरिका
C) चीन ✅✅
D) जपान

No comments:

Post a Comment

Latest post

G7 बद्दल माहिती

🔖सौदीने तेल 300% महाग केले होते आणि 1973 मध्ये G7 ची स्थापना हालचाल सुरू झाली 📌 इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांमध्ये युद्ध झाले. दरम्यान, अमेरि...