Saturday 18 April 2020

इंग्रज अधिकारी व कामगिरी

.   

_✍👉   आयोगाकडून नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

▪️रॉबर्ट क्लाइव्ह - दुहेरी राज्यव्यवस्था (१७६५)

◾️वॉरन हेस्टींग - रेग्युलेटिंग अॅक्ट(१७७३)

◾️लॉर्ड कॉर्नवॉलिस - कायमधारा पद्धत(१७९३)

◾️लॉर्ड वेलस्ली - तैनाती फौज(१७९८-१८०५)

◾️लॉर्ड हेस्टींग - पेंढाऱ्यांचा यशस्वी बंदोबस्त(१८१८-२२)

◾️ लॉर्ड विल्यमबेंटीक - सती प्रतिबंधक कायदा(१८२९)

◾️ चार्ल्स मटकॉफ - वृत्तपत्राचा मुक्तिदाता(१८३५)

◾️ लॉर्ड हार्डिग्ज पहिला - सरकारी कार्यालयांना रविवारची सुट्टी(१८४४)

◾️ लॉर्ड डलहौसी - संस्थाने खालसा धोरणांचा पुरस्कार(१८४८)

◾️ लॉर्ड कॅनिंग - भारताचा पहिला व्हाईसरॉय(१८५८)

◾️ सर जॉन लॉरेन्स - दुष्काळ आयोगाची स्थापना(१८६८)

◾️ लॉर्ड मेयो - आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा जनक(१८७०)

◾️ लॉर्ड लिटल - व्हर्नाक्युलर प्रेस अॅक्ट(१८७८)

◾️ लॉर्ड रिपन - स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा जनक(१८८२)

No comments:

Post a Comment

Latest post

18 एप्रिल 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – WEF च्या 2024 च्या वर्गात अलीकडेच कोणाला यंग ग्लोबल लीडर म्हणून नाव देण्यात आले? उत्तर - अद्वैत नायर प्रश्न – जागतिक आवाज दिवस न...