Sunday 19 April 2020

वृत्तपत्र : संस्थापक


◾️ प्रभाकर   :   भाऊ महाजन

◾️ ज्ञानदर्शन  :  भाऊ महाजन

◾️ हिंदू         :   बी राघवाचार्य

◾️ दिनबंधु    : कृष्णराव भालेकर

◾️ तेज         : दिनकरराव जवळकर

☘☘☘🌷🌷☘☘☘🌷🌷☘☘

◾️ निंबधमला : विष्णुशास्त्री चिपळूणकर

◾️ ज्ञानसिंधु   : विरेश्वर छत्रे

◾️ दिनमित्र    : मुकुंदराव पाटील

◾️ इंडिया      : दादाभाई नौरोजी

☘☘☘🌷☘☘☘🌷☘  🌺☘☘

◾️ प्रताप        :    गणेश शंकर विद्यार्थी

◾️इंदूप्रकाश   : विष्णुशास्त्री पंडित

◾️बंगाली      :  एस एन बॅनर्जी

◾️ सुधारक     : गो ग आगरकर

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

No comments:

Post a Comment

Latest post

18 एप्रिल 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – WEF च्या 2024 च्या वर्गात अलीकडेच कोणाला यंग ग्लोबल लीडर म्हणून नाव देण्यात आले? उत्तर - अद्वैत नायर प्रश्न – जागतिक आवाज दिवस न...