Sunday 5 April 2020

Geographical Discoveries

• America - Columbus
• Australia - James Cook
• China - Marco Polo
• Planets - Johannes Kepler
• Solar System - Nicolaus Copernicus
• North Pole - Robert Peary
• South Pole - Roald Amundsen
• Sea route to India - Vasco-da-Gama

No comments:

Post a Comment

Latest post

राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेपूर्वीच्या संस्था

🔹 जमीनदारांची संघटना १८३७ मध्ये बंगालमधील काही जमीनदारांनी एकत्र येऊन 'लॅंड होल्डर्स असोसिएशन' या नावाची संस्था स्थापन केली. राजकीय...