Wednesday 22 April 2020

Science :- घटक - ध्वनी

◆मानवी कानांची ऐकण्याची क्षमता - 20 ते 20000 Hz

◆5 वर्षाखालील बालके  - 25000 Hz पर्यंत  ऐकू शकतात

◆कुत्रा - 50000 Hz पर्यंत ऐकु शकतो

🔊🎵Infrasonic Sound 🎵🔊

◆ 20 Hz पेक्षा कमी तीव्रतेचा ध्वनी

◆भूकंप तसेच व्हेल , हत्ती , गेंडा इत्यादी प्राणी Infrasonic Sound निर्माण करू शकतात.

🔊🎵Ultrasonic Sound🎵🔊

◆20000 Hz पेक्षा जास्त तीव्र ध्वनी

◆कुत्रा - 50000 Hz पर्यंत ऐकू शकतो.

◆माकड , वटवाघूळ , डॉल्फिन , मांजर , चित्ता , Porpoises इत्यादी प्राणी Ultrasonic Sound ऐकू शकतात.

◆वटवाघूळ - 120 KHz पर्यंत ध्वनी ऐकू शकतात.

◆वटवाघूळ , डॉल्फिन , Porpoises , उंदीर हे Ultrasound निर्माण करू शकतात.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

No comments:

Post a Comment

Latest post

राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेपूर्वीच्या संस्था

🔹 जमीनदारांची संघटना १८३७ मध्ये बंगालमधील काही जमीनदारांनी एकत्र येऊन 'लॅंड होल्डर्स असोसिएशन' या नावाची संस्था स्थापन केली. राजकीय...