Thursday 16 December 2021

अर्थव्यवस्था प्रश्नपत्रिका

1)  1997 च्या " आशियाई आर्थिक संकट
      " नंतर जागतिक पातळीवर स्थापन
       झालेला सर्वात  मोठा गट/समूह
       कोणता ?

1) WTO

2) IBSA

3) BRICS

4) G-20

2)  G-20  देशाच्या संघटनेचे मुख्यालय
      कोठे आहे ?

1) जिनिव्हा

2) न्यूयॉर्क

3) टोकियो

4) यापैकी नाही

3) अचूक विधान शोधा

अ) जगाच्या एकूण GDP च्या 90% भाग
      G-20  सदस्य देशाचा आहे

ब) जागतिक व्यापाराच्या 80 % वाटा
      G-20  देशाचा आहे

क) जगाच्या दोन तृतीअंश लोकसंख्या
       G-20  देशात राहतात

1)फक्त अ               2) फक्त अ आणि क
3)ब आणि क          4) वरील सर्व

4) " युरोपियन आर्थिक समुदाया " ची
      स्थापना केव्हा करण्यात आली आहे ?

1) 1957

2) 1968

3) 1991

4) 1997

5) आशियाई प्रशांत आर्थिक सहकार्य
     (APEC) विषयी अचूक विधान शोधा

अ) स्थापना 1989 मध्ये झाली

ब) APEC ची संकल्पना बॉब- हॉक यांनी
     मांडलेली होती

क) 1992 मध्ये सिंगापूर मध्ये सचिवालय
      स्थापन करण्यात आले

ड) भारत अजून ही यामध्ये सदस्य नाही

1)अ आणि ब.                 2)  अ,ब,क
3) ब,क,ड.                      4) वरील सर्व

6) North American Free Trade
     Area (NAFTA ) ही संकल्पना
     प्रथम कोणी मांडली होती ?

1) जॉर्ज बुश (जु.)

2) बिल क्लिंटन

3) रोनाल्ड रेगन

4) बराक ओबामा

7) सार्क (SAARC )संघटनेचे महत्वाची
     तत्वे कोणती आहेत ?

अ) सार्वभौम समता

ब) प्रादेशिक एकता

क) राजकीय स्वातंत्र्य

ड) परस्पर हितसंबंधात हस्तक्षेप नकरणे

1)फक्त ब                         2) ब,क,ड
3) अ,ब,क                       4) वरील सर्व

8) 7,8 डिसें 1985 रोजी 7 देशाच्या
     राष्ट्राध्यक्षानी मिळून कोणत्या
     ठिकाणी सार्क (SAARC) ची
     स्थापना करण्यात आली ?

1) दिल्ली

2) काठमांडू

3) ढाका

4) कोलंबो

9) सार्कचे निरीक्षक देश म्हणून कोणत्या
     देशाला ओळखले जाते ?

अ) अमेरिका

ब) ऑस्ट्रेलीया

क) जापान

ड) चीन

इ) द. कोरिया

1) अ,ब,क                      2)ब,क,ड,इ
3) अ,ब,क,ड                  4) वरील सर्व

10)  सार्कने (SAARC ) 2010-20 हा
       10 वर्षाचा काळ पुढीलपैकी
        कशासाठी घोषित केला होता ?

1) आतरक्षेत्रीय संपर्काता दशक

2) आंतरक्षेत्रीय अवकाश दशक

3) महिला सुरक्षा दशक

4) आंतरक्षेत्र आर्थिक सुरक्षा

आजचा पूर्ण पेपर हा आंतरराष्ट्रीय संघटना वर आधारित आहे...सर्वानी पेपर सोडवावा...

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

✅ अर्थव्यवस्था उत्तरे  ✅

1)- 4  ( 1999 मध्ये स्थापना)

2)- 4  ( कोठेही मुख्यालय नाही )

3)- 4

4)- 1

5)- 4

6)- 2

7)- 4

8)- 3

9)- 4

10)- 1

💐💐💐💐💐

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी :- 13 JUNE 2024

1) वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जाहीर केलेल्या 'ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स' मध्ये भारत 129 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. 2) दरवर्षी 13 जून रो...