Wednesday 17 June 2020

महाराष्ट्रातील अभयारण्ये.

🅾नरनाळा - अकोला
🅾टिपेश्वर -यवतमाळ 
🅾येडशी रामलिंग - उस्मानाबाद
🅾अनेर - धुळे, नंदुरबार
🅾अंधेरी - चंद्रपूर

🅾औट्रमघाट - जळगांव
🅾कर्नाळा - रायगड
🅾कळसूबाई - अहमदनगर
🅾काटेपूर्णा - अकोला
🅾किनवट - नांदेड,यवतमाळ

🅾कोयना - सातारा
🅾कोळकाज - अमरावती
🅾गौताळा औट्रमघाट - औरंगाबाद, जळगांव
🅾चांदोली - सांगली, कोल्हापूर
🅾चपराला - गडचिरोली

🅾जायकवाडी - औरंगाबाद
🅾ढाकणा कोळकाज - अमरावती
🅾ताडोबा - चंद्रपूर
🅾तानसा - ठाणे
🅾देऊळगांव रेहेकुरी - अहमदनगर

🅾नवेगांव - भंडारा
🅾नागझिरा - भंडारा
🅾नांदूर मध्यमेश्वर -नाशिक
🅾नानज - सोलापूर
🅾पेंच - नागपूर

🅾पैनगंगा - यवतमाळ, नांदेड
🅾फणसाड - रायगड
🅾बोर - वर्धा
🅾बोरीवली(संजय गांधी) - मुंबई
🅾भिमाशंकर - पुणे, ठाणे

🅾मालवण - सिंधुदुर्ग
🅾माळढोक - अहमदनगर, सोलापूर
🅾माहीम - मुंबई
🅾मुळा-मुठा - पुणे
🅾मेळघाट - अमरावती

🅾यावल - जळगांव
🅾राधानगरी - कोल्हापूर
🅾रेहेकुरी - अहमदनगर
🅾सागरेश्वर - सांगली

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

No comments:

Post a Comment

Latest post

जागतिक वारसा दिन : 18 एप्रिल 2024

◆ दरवर्षी 18 एप्रिल हा आंतरराष्ट्रीय स्मारके आणि स्थळांचा दिवस (International Day For Mounments And Sites) म्हणून साजरा केला जातो. याला ...