राज्यसेवा अभ्यासक्रमात खालील प्रमाणे बदल झाला आहे

● सामान्य अध्ययन १ मध्ये रिमोट सेन्सिंग या टाँपिक मध्ये काही अधिक उपघटक समाविष्ट केले आहेत.

● सामान्य अध्ययन २ मध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,१९६६ नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे.

● सामान्य अध्ययन ४ मधील विज्ञान व तंत्रज्ञान या विभागातील संगणक व माहिती तंत्रज्ञान या उपघटकात काही नविन मुद्दे समाविष्ट केले आहेत.

● सामान्य अध्ययन १ मधील रिमोट सेन्सिंग च्या अभ्यासाचा फायदा अंतराळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यामध्ये होईल.

● जैव तंत्रज्ञान चा अभ्यासक्रम असा सुटसुटीत करुन देण्यात आला आहे. याचा टु द पाँईट अभ्यास करण्यासाठी नक्कीच  फायदा होईल..

● सामान्य अध्ययन २ या पेपर मध्ये हा नविन उपघटक समाविष्ट करण्यात आला आहे..

● सामान्य अध्ययन १ मधील निवडक समाजसुधारक यामध्ये काही नव्याने समाजसुधारक समाविष्ट केले आहेत..

● या राष्ट्रीय चळवळी मधीलमहत्त्वाच्या व्यक्ती वर प्रश्न येतच होते. आता त्यांची नावे स्पेसिफिक नमुद करण्यात आली आहेत..

● सामान्य अध्ययन १ मधील मानवी भूगोल मध्ये काही संकल्पना अँड करण्यात आल्या आहेत..

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...