काही समानार्थी म्हणी


🌷आधी शिदोरी मग जेजूरी - आधी पोटोबा मग विठ्ठोबा
 
🌷आवळा देऊन कोहळा काढणे - पै दक्षिणा लक्ष प्रदक्षिणा
 
🌷कडू कारले तुपामध्ये तळले - कुत्र्याचे शेपूट नळीत घातले
 
🌷साखरेत घोळले तरी कडू ते कडूच - तरी वाकडे ते वाकडेच
 
🌷कामा पुरता मामा - ताकापुरती आजी
 
🌷काखेत कळसा गावाला वळसा - तुझ आहे तुजपाशी परी तू जागा चुकलासी
 
🌷करावे तसे भरावे - जैसी करणी वैशी भरणी
 
🌷खाई त्याला खवखवे - चोराच्या मनात चांदणे
 
🌷खाण तशी माती - बाप तसा बेटा
 
🌷आग सोमेश्वरीअन बंब रामेश्वरी - मानेला गळू, पायाला जळू
 
🌷गाढवापुढे वाचली गीता अन - नळी फुंकले सोनारे इकडून
 
🌷काळाचा गोंधळ बरा - गेले तिकडे वारे
 
🌷घरोघरी मातीच्या चुली - पळसाला पाने तीनच
 
🌷चोरावर मोर - शेरास सव्वाशेर
 
🌷जशी देणावळ तशी खानावळ - दाम तसे काम
 
🌷पालथ्या घड्यावर पाणी - येरे माझ्या मागल्या ताककण्या चांगल्या
 
🌷नव्याचे नऊ दिवस - तेरड्याचे रंग तीन दिवस
 
🌷नाव मोठं लक्षण खोटं - नाव सोनुबाई हाती कथलाचा वाळा नाही, बडा घर पोकळ वासा
 
🌷बेलाफुलाची गाठ पडणे - कावळा बसायला आणि फाटा तुटायला
 
🌷पी हळद अन हो गोरी - उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग
 
🌷वराती मागून घोडे - बैल गेला अन झोपा केला
 
🌷वासरात लंगडी गाय शहाणी - गावंढया गावात गाढवीण

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...