पोलीस भरती प्रश्नसंच

2. बीसीजी व्हॅक्सिन ही खालील पद्धतीने देतात.

Infra muscular

Sub cutuneous

Intradermal

Inravenous

उत्तर :-Intradermal

3. गोवरची लस बालकाला किती महिन्याला धावयाची असते?

अडीच ते साडेतीन

जन्मल्यानंतर सहाव्या आठवड्याला

18 ते 24 महीने

09 ते 12 महीने

उत्तर :-18 ते 24 महीने

4. केंद्र सरकारने कोणत्या साली राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू केले.

2004

2005

2006

2007

उत्तर :-2005

5. रक्तातील कोलेस्टेरॉल पातळी कमी करणारी वनस्पती कोणती ?

सदाफुली

सिंकोना

तुळस

अडुळसा

उत्तर :-तुळस

6. कुत्रे चावल्यावर देण्यात येणारी लस कोणी शोधून काढली?

लुई पाश्चर

अॅलेक्झांडर फ्लेमिंग

जे.जे. थॉमसन

रेबिज

उत्तर :-लुई पाश्चर

7. जगातील पहिली टेस्ट ट्यूब या ____ जन्मली.

1975

1978

1980

1982

उत्तर :-1978

8. 1 जानेवारी, 2010 ला शुक्रवार होता, तर 1 जानेवारी 2013 ला कोणता वार असेल?

सोमवार

मंगळवार

बुधवार

गुरुवार

उत्तर :-मंगळवार

9. अमित, स्वप्नील व आनंद यांच्या वयांची बेरीज पाच वर्षापूर्वी 55 वर्षे होती. तर आज त्यांच्या वयांची बेरीज किती?

74 वर्षे

70 वर्षे

72 वर्षे

60 वर्षे

उत्तर :-70 वर्षे

10. 2 वाजण्यास 10 मिनिट कमी असल्यास घड्याळातील तीस व मिनिट काटा यांमधील कोण किती अंशाचा असेल?

245

115

254

151

उत्तर :-115

11. जर 343 : 64 तर 1000 : ?

100

131

172

121

उत्तर :-121

12. गटात न बसणारा अंक ओळखा.3, 5, 7, 11, 13, 15

7

11

13

15

उत्तर :-15

13. पुढे येणारी संख्या कोणती.

9/45

10/50

50/10

10/60

उत्तर :-9/45

14. विसंगत घटक ओळखा.

सतार

वीणा

सरोद

तबला

उत्तर :-तबला

15. ताशी 54 की.मी. वेगाने जाणारी आगगाडी 340 मी. लांबीचा बोगदा 36 सेकंदात पार करते तर त्या गाडीची लांबी किती?

540 मी.

200 मी.

270 मी.

480 मी.

उत्तर :-200 मी

16. एक व्यवसायात झालेला 7200 रु. नफा A, B व C यांना अनुक्रमे 2, 3, 4 या प्रमाणात वाटल्यास B चा वाटा किती रुपये असेल?

1600 रु.

3200 रु.

2400 रु.

2800 रु.

उत्तर :-2400 रु.

17. पुस्तक वहीपेक्षा लांब आहे. पेनची लांबी वहीपेक्षा कमी आहे. तर सर्वाधिक लांब काय?

वही

पुस्तक

पेन

पेन्सिल

उत्तर :-पुस्तक

18. My friend called my mother and ____ for lunch.

I

me

my

mine

उत्तर :-me

19. Why don’t you go ____ your friend?

with

by

alongwith

Away

उत्तर :-with

20. Find the correct spelling

Guidance

Guidence

Gaidance

1. ad –, cdb –, adb –.

 a, a, cc

 bb, cc

 bc, a,c

 dd, cc

उत्तर : bc, a,c

2. aab, –, c, — a, abb.

 ac aa

 bb, cc

 ac, b

 aa, cc

उत्तर : bb, cc

3. dad –, cac –, bab –, aaa.

 a,a,a,a

 b,b,b,b

 c,c,c,c

 d,d,d,d

उत्तर : a,a,a,a

4. aa –, bb,ccc –, ddd.

 aa, bb, c, d

 aaaccd

 aab ccc

 aabbcc

उत्तर : aa, bb, c, d

5. add — ddd — ddd — d.

 abcdcb

 abbccd

 dbcddd

 aaccbb

उत्तर : dbcddd

6. dab –, cba, –, dab, –.

 aaa

 abc

 cba

 cdc

उत्तर : cdc

7. cb –, abc, –, a, ab, –.

 acbc

 cbca

 cacb

 cabc

उत्तर : acbc

8. ab –, bca, — abc.

 abbc

 cbca

 cacb

 cabc

उत्तर : cabc

9. ad –, bad –, ba, –, cb.

 abc

 bac

 ccd

 bcc

उत्तर : ccd

10. a, — byc, –, dw, — v.

 zxe

 bxe

 yxu

 yxb

उत्तर : zxe

11. a–y, byx c–w, dw–.

 b,x,z

 z,x,v

 a,b,c

 a,z,z

उत्तर : z,x,v

12. dab –, abc –, –, cda, — dab.

 abcd

 cdbc

 caab

 aacb

उत्तर : cdbc

13. a — cd, b — de, cd — f, — efg.

 abcd

 bced

 acdc

 None

उत्तर : bced

14. –, bc, b, — d, — de.

 acc

 bba

 acd

 ccd

उत्तर : acc

15. aab –, — bcd, –,– de.

 aabb

 babc

 abbc

 cbcc

उत्तर : cbcc

16. aab — ca — bc — abbcc.

 ca, ac, ba

 bc, ab, ca

 cb, ca, ac

 bc, ca, ab

उत्तर : bc, ab, ca

17. acd — cdc — dc

 ac, ca

 ca,ac

 cd, cd

 da, ad

उत्तर : ca,ac

18. ab — cd — cbcd.

 aa, bb

 cc, aa

 ca, bc

 cb, ab

उत्तर : cb, ab

19. ad — adb — dbc.

 aa, dd

 bc, ca

 cb, cb

 ab, da

उत्तर : bc, ca

20. aa — aacc, — dd.

 bb, aa

 aa, ba

 ad, da

 aa, dd

उत्तर : bb, aa

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...