Saturday 10 December 2022

इतिहास प्रश्नसंच

 1) कोणी ग्रामीण जाट लोकांना एक सैनिक शक्तीच्या रुपात संगठित केले? 


A. चूरामन (चूड़ामणि) ✅

B. गोकुलसिंह

C. राजाराम

D. बदनसिंह

🔴सिनसिनीचे जमिनदार व भरतपूर राज्याचे पहिले राजा (1695 ते 1721) मुगलांबरोबर लढाई2) कोणत्या जाट राजाला जाट लोकांचा अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति बोलले जाते? 


A. जवाहरसिंह

B. सूरजमल ✅

C. नंंदराम

D. गोकुल सिंह

🔴जाटों का प्लेटों कार्यकाल 1755 ते 1763

1761 च्या युद्धातील जखमी मराठा सैनिकांना मदत केली

1763 मध्ये नजीबउदौलाने सुरजमलची हत्या केली
3) ‘लौहगढ़’ नवाचा किल्ला कोणी बनविला? 


A. सूरजमल

B. अली बहादुर

C. बंदा बहादुर ✅

D. बदनसिंह


🔴गरु गोविंदसिंग यांची राजधानी होती लक्ष्मणदेव/माधो/बंदा बहादुर खालसा राज्य स्थापना4) कोणत्या मुग़ल राजाच्या आदेशावरून बंदा बहादुर ची हत्या करण्यात आली? 


A. वजीर खां

B. फर्रुखसियर ✅

C. बहादुरशाह पहिला

D. यापैकी कोणी नाही

🔴बादशाह फ़ार्रुख़शियरने 1716 मध्ये हत्या केली.


5) ठगांवर दडपशाही कोणी आणली ? 


A. कर्नल स्लीमेन ✅

B. लॉर्ड एल्गिन

C. सर जॉन लॉरेंस

D. लॉर्ड मियो

🔴१८३५ मधे कुविख्यात ठग राजा सईद आमीर अली उर्फ़ "फिरंगिया"ला जेरबंद केले.


प्रागैतीहासीक काळाचे (Protohistorical period) किती कालखंड पडतात?

A. तीन🎯

B. चार

C. पाच

D. दोन


स्पष्टीकरण

1) पुराणाश्म युग, हिमयुग (Paleolithic Age):- एक दशलक्ष वर्षापुर्वीपासून ते दहा हजार वर्षांपूर्वी पर्यंत. (उपप्रकार - तीन)

2) मध्याश्मयुग (mesolithic Age) :- १०,००० वर्षापुर्वीपासून ते ८००० वर्षापूर्वीपर्यंत.

3) नवाश्मयुग ( Neolithic Age) :- ८००० वर्षांपूर्वीपासून ते ६५०० वर्षापुर्वीपर्यंत.
(Paleolithic Age) पुराणाश्म युगाचे खालीलपैकी किती उपप्रकार पडतात?

A. दोन

B. तीन🎯

C. चार

D. पाच


स्पष्टीकरण

1) अधोपुराणाश्म युग [Lower Paleolithic Age] :- १०लाख वर्षापूर्वीपासून ते १लाख वर्षापूर्वीपर्यंत.

2) मध्य पुराणाश्म युग [ Middle Paleolithic Age] :- १लाख वर्षापूर्वीपासून ते ४०हजार वर्षापूर्वीपर्यंत.

3) उर्ध्व पुराणाश्म युग [ Upper Paleolithic Age] :- ४०हजार वर्षापूर्वीपासून ते १०हजार वर्षापूर्वीपर्यंत. कोणत्या युगात अग्नीच्या वापरास प्रारंभ झाला?

A. अधो पुराणाश्म युग

B. मध्य पुराणाश्म युग🎯

C. उर्ध्व पुराणाश्म युग

D. वरीलपैकी एकही नाही


स्पष्टीकरण

शोध :- एच. डी. सांखलिया

मुख्य ठिकाणे :- बुद्धपुष्कर, संघाव गुहा, जबलपूर, अतिरामपाकम. खालील वर्णनावरून कालखंड ओळखा.

१) या कालखंडाला हीमयुग समाप्तीचा काळ मानले जाते.

२) याच कालखंडात कृषी-पशुपालनास प्रारंभ झाला.

३) मृतदेह दफनास प्रारंभ याच प्रारंभ झाला.


A. Middle Paleolithic Age

B. Upper Paleolithic Age

C. Mesolithic Age🎯

D. Neolithic Age


 स्पष्टीकरण

Mesolithic Age (मध्याश्मयुग) :-

 शोध :- ए. सी. कालाईल(मिर्झापूर, UP)

मुख्य संशोधन :- एच. डी. सांखलिया (लाणघंज)चाकाच्या वापरास प्रारंभ ___ या युगात झाला.

A. Mesolithic Age

B. Neolithic Age🎯

C. Upper Paleolithic Age

D. वरील पैकी एकही नाही


स्पष्टीकरण

Neolithic Age (नवाश्मयुग) :-

  शोध :- 1) Le Mesurie-१८४२(रायचूर)

2) John Lubbock (आसाम), मुख्य स्थळे :- *मेहेरगढ*, राणा घुंडी, किली, धुल महम्मद

*Copper smelling (तांबे वितळनाला प्रारंभ भारतात झाला.)*
खालीलपैकी कोणती संस्कृती महाराष्ट्रात होती?

A. सावलदा

B. माळवा

C. जोर्वे

D. वरील सर्व🎯


स्पष्टीकरण

A. सावलदा :- धुळे (तापी - प्रवरा नदी प्रदेश) 

B. माळवा :- दायमाबाद, इनामाबाद, प्रकाश(गोदावरी - तापी - भीमा नदी प्रदेश) 

C. जोर्वे :- जोर्वे,नेवासा,चांदोली, सोनेगाव, इनामाबाद, दायमाबाद (प्रवरा नदी प्रदेश) 
खाली काही नद्यांची व त्याच्या काठावरील शहरांची नावे दिली आहेत, त्यापैकी चुकीची जोडी ओळखा ओळखा.

अ) रावी - मोहंजोदडो

ब) सिंधू - हड्डप्पा

क) भोगवा- कालीबंगन

ड)घग्गर- लोथल


A. अ फक्त

B. ब फक्त

C. ड फक्त

D. सर्वच चूक🎯


 स्पष्टीकरण

A. रावी- हड्डप्पा

B. सिंधू - मोहंजोदडो

C. भोगवा - लोथल

D. घग्गर - कालीबंगन
खाली दिलेली (हड्डप्पाकालीन) विधाने विचारात घ्या.

अ) वजने व मापे बनविण्यासाठी स्टिटाईट या दगडाचा वापर होत असत.

ब) मापन करण्यासाठी लोखंडाच्या पट्ट्यांचा वापर होत असत. 

क) मुद्रा बनविण्यासाठी प्रामुख्याने चर्ट या दगडाचा वापर होत असत.


A. अ योग्य

B. अ व ब योग्य

C. सर्व योग्य

D. सर्व अयोग्य🎯


 स्पष्टीकरण

अ) वजने व मापे बनविण्यासाठी *चर्ट* या दगडाचा वापर होत असत.

ब) मापन करण्यासाठी *तांब्याच्या* पट्ट्यांचा वापर होत असत.

क) मुद्रा बनविण्यासाठी प्रामुख्याने *स्टिटाईट* या दगडाचा वापर होत असे.खाली काही हड्डप्पा पूर्व संस्कृत्या व त्याचे प्रदेश दिले आहे, त्यापैकी चुकीची जोडी ओळखा.

अ) सोथी-सिसवाल- राजस्थान, हरियाणा 

ब) आमरी - सिंध

क) हेलमंड- अफगाणिस्तान

ड) झोब- बलुचिस्तान


A. सर्व अयोग्य

B. सर्व योग्य🎯

C. अ चूक

D. अ फक्त बरोबरहड्डप्पा संस्कृतीचा अंत सिद्धांत व संशोधकांची नावे दिली आहेत, त्यापैकी चुकीची जोडी ओळखा.

अ) महापूर - एच. डी. सांखलिया

ब) नदी प्रवाहातील बदल- एच. डी. लॅम्बरीक

क) परकीय आक्रमण - स्टुअर्ट पीगॉट, व्हील्लर


A. फक्त अ अयोग्य🎯

B. फक्त ब योग्य

C. सर्व योग्य

D. सर्व अयोग्य


No comments:

Post a Comment

Latest post

सहकार

   11th सहकार  :- Click Here 12th सहकार  :- Click Here