Friday 11 December 2020

साक्षरतेच्या बाबतीत भारतातील प्रथम दहा जिल्हे .


🅾️सराश्चिप (मिझोराम)-------------------------97.91 टक्के 


🅾️ऐझवाल (मिझोराम)-------------------------97.89 टक्के 


🅾️माहे (पद्दूचेरी )-----------------------------97.87 टक्के 


🅾️कोट्टायम (केरळ)----------------------------97.21टक्के


🅾️पठाणमतीता(केरळ)------------------------96.55 टक्के 


🅾️चांफाइ(मिझोराम)---------------------------95.91 टक्के 


🅾️एरणाकुलम(केरळ)-------------------------95.89 टक्के 


🅾️अल्लापुझा(केरळ)---------------------------95.72 टक्के 


🅾️कानूर (केरळ)-------------------------------95.10 टक्के 


🅾️थरिसुर (केरळ)-------------------------------95.08 टक्के     


No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतात मुस्लिम सत्तेची स्थापना

👉 1. महंमद गझनवी :- अकराव्या शतकापासून भारतावर तुर्काची आक्रमणे होण्यास सुरुवात झाली. गझनीचा तुर्क सत्ताधीश सबक्तगीन याने भारतावर स्वार्‍या...