Sunday 15 January 2023

यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

 ♦️परश्न १ ला : - आठ आठवडे संपल्यापासून जन्मापर्यंतच्या अवस्थेस काय म्हणतात ?

१) भ्रुणावस्था

२) प्रसुतिवस्था

३) जिजावस्था

४) गर्भावस्था✅


♦️परश्न २ रा : - कर्मचारी महिलांकरिता निवासगृह बांधण्याकरिता बांधकाम खर्चाच्या किती टक्के अनुदान संस्थांना केंद्र शासनाकडून प्राप्त होते ?

१) २५ %

२) ७५ %✅

३) ५० %

४) १०० %


♦️परश्न ३ रा : - मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ हा केव्हा लागू करण्यात आला ?

१) सप्टे १९९४

२) आॅक्टो १९९३

३) सप्टे १९९३✅

४) आॅक्टो १९९४


♦️परश्न ४ था : - मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ मध्ये कोणत्या कलमात मानवी हक्काची व्याख्या देण्यात आली आहे ?

१) कलम २ - C

२) कलम २ - D✅

३) कलम ३ - A

४) कलम २ - A


♦️परश्न ५ वा : - पुश उपक्रम हा कोणामार्फत राबविण्यात येत आहे ?

१) केंद्रिय महिला व बालविकास मंत्रालय

२) राज्य महिला व बाल विभाग

३) राष्ट्रिय महिला आयोग

४) राज्य महिला आयोग✅


♦️परश्न ६ वा : - महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने कोणत्या वर्षी रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरे केले ? 

१) २०१७

२) २०१८✅

३) २०१६

४) २०१५


 ♦️परश्न ७ वा : - खालील कोठे केंद्रीय अन्न परिक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आली आहे ?

१) मुंबई

२) चेन्नई

३) कोलकत्ता

४) फरीदाबाद✅


♦️परश्न ८ वा : - खालीलपैकी कोणत्या राज्याने देशात सर्वप्रथम महिला पुलीस स्वयंसेवी योजना सुरु केली आहे ?

१) महाराष्ट्र

२) तेलंगणा

३) हरियाणा✅

४) दिल्ली


 ♦️परश्न ९ वा : - गर्भवती माता आणि लहान मुलांसाठी खालीलपैकी कोणता आपत्कालीन हेल्पलाइन नंबर आहे ?

१) १०२✅

२) १०८

३) १११

४) १२३


♦️परश्न १० वा : - International  union  of  Nutritional  Science  या संस्थेचे मुख्यालय कोठे आहे ?

१) दिल्ली

२) मुंबई

३) व्हिएन्ना✅

४) न्युयार्कNo comments:

Post a Comment

Latest post

सहकार

   11th सहकार  :- Click Here 12th सहकार  :- Click Here