Wednesday 13 January 2021

पंतप्रधान बनलेले मुख्यमंत्री


❇️मोरारजी देसाई:-


🔳राज्य:-मुंबई


🔳कालावधी:-1952-1956


🔳पतप्रधान:-1977


❇️चरणसिंग:-


🔳राज्य:-उत्तर प्रदेश


🔳कालावधी:-1967-68 व 1970


🔳पतप्रधान:-1979-1980


❇️वही पी सिंग:-


🔳राज्य:-उत्तर प्रदेश


🔳कालावधी:-


🔳पतप्रधान:-1989 - 90


❇️पी व्ही नरसिंह राव:-


🔳राज्य:-आंध्र प्रदेश


🔳कालावधी:-1971-73


🔳पतप्रधान:-1991-96


❇️एच डी देवेगौडा:-


🔳राज्य:-कर्नाटक


🔳कालावधी:-1996


🔳पतप्रधान:-1996


❇️नरेंद्र मोदी:-


🔳राज्य:-गुजरात


🔳कालावधी:-2001-2014


🔳पतप्रधान:-2014 पासून


✍️वरील 6 व्यक्ती मुख्यमंत्री व नंतर पंतप्रधान बनल्या.


No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...