Friday 27 August 2021

पंचायत राज संदर्भातील समित्या🔴 व्ही आर राव (1960)

🔹विषय - पंचायत सांख्यिकी सुसूत्रता समिती


🟠 एस डी मिश्रा (1961)

🔹विषय - पंचायत राज आणि सहकारी संस्था


🟡 व्ही ईश्वरण (1961)

🔹विषय - पंचायत राज प्रशासन


🟢 जी आर राजगोपाल (1962)

🔹विषय - न्याय पंचायती संदर्भात अभ्यासगट


🟣 आर आर दिवाकर (1963)

🔹विषय - ग्रामसभेसंदर्भात 


⚫️ एम राजा रामकृष्णय्या (1963)

🔹विषय - पंचायत राज संस्थेच्या अंदाजपत्रक संदर्भात अभ्यासगट


⚪️ के संथानम (1963)

🔹विषय - पंचायत राज अर्थविषयक अभ्यास गट


🟤 के संथानम (1965) 

🔹विषय - पंचायत राज निवडणूक संदर्भात


🔴 आर के खन्ना (1965)

🔹विषय - पंचायत राज लेखापरीक्षणसंबंधी अभ्यासगट


🟠 जी रामचंद्रन (1966) 

🔹विषय - पंचायत राज प्रशिक्षण संदर्भात


🟢 श्रीमती दया चोबे (1976)

🔹विषय - समुदाय विकास आणि पंचायत राज

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...