Saturday 1 January 2022

महाराष्ट्रातील विविध गोष्टींची संख्या

🏘️ महाराष्ट्रात जिल्हे : ३६

🏘️ महाराष्ट्रात तालुके : ३५८

🏢 महाराष्ट्रात प्रशासकीय विभाग : ०६

🏢 महाराष्ट्रात महानगरपालिका : २७

महाराष्ट्रात विधानसभा जागा : २८८

✌️ महाराष्ट्रात विधानपरिषद जागा : ७८

✌️ महाराष्ट्रात लोकसभा जागा : ४८

✌️ महाराष्ट्रात राज्यसभा जागा : १९

✈️ महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय विमानतळे : ०२

🏢 महाराष्ट्रात कृषी विद्यापीठे : ०४

🔱 महाराष्ट्रात युनेस्को वारसास्थळे : ०५

🔱 महाराष्ट्रात रामसर स्थळे : ०२

⛰️ महाराष्ट्रात राष्ट्रीय उद्याने : ०६

🚉 महाराष्ट्रात रेल्वे विभाग : ०२

🐯 महाराष्ट्रात व्याघ्र राखीव क्षेत्र : ०६

🐯 महाराष्ट्रात वाघ : एकुण ३१२

🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼

No comments:

Post a Comment

Latest post

𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

❇️ युनायटेड नेशन्स ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD ) च्या अहवालानुसार  2023 मध्ये भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीत 15 व्या स्थानावर आहे ◾️2023 मध...