Saturday 1 January 2022

काही द्रव्यांच्या pH किमती

🧬 pH म्हणजे हायड्रोजनचे प्रमाण.
🧬 pH means Potential of Hydrogen.
    

🔯 pH चा शोध लावला =
                            पेडर लॉरिट्झ सारेन्सन

🧪 आम्ल < ७ < आम्लारी
🧪 Acids < 7 < Alkalies

📌 लिंबाच्या रसाचा pH = 2.4

📌 व्हिनेगराचा pH = 3

📌 दारुचा pH = 3.5

📌 दूधाचा pH = 6.4

📌 पाण्याचा pH = 7

📌 मीठाचा pH = 7

📌 मानवी रक्ताचा pH = 7.4

📌 मानवी अश्रुंचा pH = 7.4

📌 मानवी लाळेचा pH = 6.5 - 7.5

📌 समुद्राच्या पाण्याचा pH = 8.1

📌 मानवी लघवीचा pH= 4.8 - 8.4

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतात मुस्लिम सत्तेची स्थापना

👉 1. महंमद गझनवी :- अकराव्या शतकापासून भारतावर तुर्काची आक्रमणे होण्यास सुरुवात झाली. गझनीचा तुर्क सत्ताधीश सबक्तगीन याने भारतावर स्वार्‍या...