पोलीस भरती परीक्षेत यावर एक प्रश्न हमखास विचारला जातो


 हरित क्रांती           ➖   अन्नधान्य उत्पादनात वाढ.
拏 धवल / श्वेत क्रांती  ➖   दुग्ध उत्पादनात वाढ.
 निल / निळी क्रांती ➖   मत्स्य उत्पादनात वाढ.
戀 गुलाबी क्रांती         ➖   झिंगे / कोळंबी उत्पादनात वाढ.
讀 रजत / चंदेरी क्रांती ➖  अंडी उत्पादनात वाढ.
樂 पीत क्रांती             ➖   तेलबिया उत्पादनात वाढ.
 करडी क्रांती          ➖   खत उत्पादनात वाढ.
 अमृत क्रांती          ➖   नदी जोड प्रकल्प.
凜 गोल क्रांती            ➖   बटाटा उत्पादनात वाढ.
 सोनेरी क्रांती         ➖   ताग उत्पादनात वाढ.
 कृष्ण क्रांती           ➖   खनिज तेल उत्पादनात वाढ.
 लाल क्रांती            ➖  मेंढीपालन/ टोमॅटो उत्पादनात
 ई क्रांती                ➖  माहिती तंत्रज्ञान वापरात वाढ.
復 चंदेरी तंतू क्रांती     ➖  कापूस उत्पादनात वाढ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...