Thursday, 5 May 2022

भारतीय राष्ट्रवादाच्या वाढीला सहाभूत घटक

📚भारतीय राष्ट्रवादाच्या वाढीला सहाभूत घटक 📚

1)ब्रिटिश सत्तेचा उदय .

2)भारताचे राजकीय ऐक्य.

3)भारतात शांततेची व प्रशासकीय ऐक्याची निर्मिती .

4)दळणवळण व संचार साधनाचा जलद विकास .

5)आधुनिक शिक्षणाचा प्रसार.

6)आधुनिक वृत्तपत्र उदय .

7) सामाजिक व धार्मिक चळवळींचे स्वरूप .

8) वंशवाद.

9) आर्थिक शोषण.

______________________

No comments:

Post a Comment

Latest post

BIMSTEC ची 25 वर्षे :-

◆ 6 जून 2022 ला बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. ➤ बिमस्टेक (BIMSTEC) :- ◆ Bay of Bengal Initiative for Multi- Sect...